Gemeenten zetten subsidiereglementen in om verenigingen en burgers te ondersteunen in hun lokaal engagement. Er is niet altijd de tijd om deze reglementen te screenen op doeltreffendheid, efficiëntie of leesbaarheid. Zijn ze werkbaar voor de verenigingen? Vaak biedt digitalisering ook mogelijkheden tot verbetering. In dit werkcollege, ondersteund met de syllabus “Slim geregeld”, ga je gedurende 3 dagdelen aan de slag met je eigen subsidiereglementen. 

We beloven u na afloop gegarandeerd slimmere reglementen

Let op deze opleiding is een traject van drie aaneensluitende vormingen. Het is niet zinvol om slechts één of twee van de vormingsmomenten bij te wonen. De sessies zijn interactief opgevat, waardoor het lerend vermogen van de groep toeneemt.

Na de drie sessies heeft u inzicht in de aspecten die u kunnen helpen om reglementen te screen en te ontwikkelen en gaat u met een verbeterd reglement verder.

Dag 1

 • Stilstaan bij het begrippenkader in verband met ‘Slim Geregeld’ en reglementen.

 • Welke stappen kunnen helpen om reglementen te screenen en te ontwikkelen.

 • Thema: ‘erkenning’ – waarom wel of waarom niet?

 • Delen van ervaringen (hindernissen, wat werkt, …) rond eigen case en bepalen van leervraag.

Dag 2:

 • Aan de hand van de service design methodiek screenen we een aantal reglementen vanuit verschillende perspectieven. Delen van de inzichten die in de groep ontstaan.

 • Delen van inzichten rond de eigen case.

 • Plan van aanpak voor de volgende maanden voor de individuele cases.

Dag 3:

 • Aan de hand van een intervisie leren en helpen van elkaar in de voorgebrachte cases.

 • Vervolg van plan van aanpak voor individuele cases.

 

Doelgroep

Medewerkers diensten vrije tijd, cultuur, sport, jeugd, evenementen, welzijn,
integratie, medewerkers juridische dienst,...

 

Waar en wanneer 

 

 • Dakcafé Kortrijk op 4 maart, 3 juni (online),  24 september en 14 december; telkens van 9 tot 12:30 uur

 • Predikheren Mechelen op 29 mei (online), 24 juni (online), 17 september en 26 november; telkens van 9 tot 12:30 uur

 • Kop van Kessel-Lo Leuven op 2 juni (online), 9 juni (online), 28 september, 30 november; telkens van 9 tot 12:30 uur

 • Jeugdcentrum Rondpunt 26 in Genk op 28 mei (online), 5 juni (online), 16 september en 25 november; telkens van 9 tot 12:30 uur

 

Deelnameprijs

 • 250 euro per persoon voor VVSG-leden, broodjeslunch inbegrepen.

 

Info

 • Inhoudelijk | Henk Keygnaert, VVSG-stafmedewerker, henk.keygnaert@vvsg.be, tel 02 211 55 21

 • Praktisch | Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen - cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

__________

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum. 

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

__________

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Opleidingssessies

16 sep '20
17 sep '20
28 sep '20