Het is ondertussen 5 jaar geleden dat de internationale Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling werd ondertekend. Via 17 doelstellingen, de Sustainable Development Goals of SDG’s, streven we naar een duurzame wereld waarin economische groei en ontwikkeling onlosmakelijk verbonden zijn met respect voor onze planeet en haar bewoners. Overheden zijn cruciale spelers in de realisatie van Agenda 2030.

De voorbije jaren is er hard gewerkt aan de SDG’s. Zo ontwikkelde de Vlaamse Overheid Vizier 2030 en namen maar liefst 180 gemeenten de SDG’s op in hun nieuwe meerjarenplanning. 

Ben je nog niet of weinig vertrouwd met Agenda 2030, wil je weten welke stappen je kan zetten en welke informatie je kan raadplegen, heb je zin om wat methodieken uit te testen? Heb je al gewerkt met de SDG’s, maar wil je je verdiepen in hoe je dit kader organisatorisch kan verankeren?

Dan is de SDG-Academie iets voor jou!

 

SDG-opleiding starters

Deze opleiding maakt je wegwijs in Agenda 2030. Je krijgt zicht op hoe je met de SDG’s aan de slag kan in jouw bestuur en in jouw werk. Via concrete praktijkvoorbeelden en methodieken gaan we in op de verschillende aspecten van duurzaamheid (sociaal, economisch, ecologisch) en leiden we je toe naar informatie en tools om te sensibiliseren over de SDG’s en om de doelstellingen te integreren in je organisatie en beleid. Hieronder bij 'doelgroep' krijg je meer duiding over welke webinars je best zou volgen.

De opleiding bestaat uit 3 onderdelen:

1.Een videopresentatie die uitlegt wat Agenda 2030 is en wat de meerwaarde is om met deze agenda te werken. Je kan deze video op een moment naar keuze bekijken. De video is beschikbaar vanaf eind oktober.

2.Webinar over draagvlakversterking en verankering in organisatie en beleid, afzonderlijk voor ambtenaren en politici.
Praktijkvoorbeelden webinar ambtenaren:

 • Mieke Ally, beleidscoördinator gemeente Evergem
 • Johan Van Damme, beleidscoördinator duurzaam ondernemen Facilitair bedrijf Vlaamse Overheid

Praktijkvoorbeelden webinar politici:

 • Danny Toelen, griffier Provincie Antwerpen
 • Jan De Keyser, burgemeester Oostkamp
 • Sandro Dero, schepen Herne (SDG-peters en -meters)

3.Afzonderlijke Pijler-trajecten voor People, Planet en Prosperity. Elk pijler-traject bestaat uit:
- Een methodiekenwebinar waarin je leert werken met de cirkeloefening en de SDG-materialiteitsanalyse, toegepast op de Pijler in kwestie. (De methodieken zijn in elke webinar hetzelfde.)
- Een inhoudelijke webinar met praktijkvoorbeelden gelinkt aan de pijler in kwestie

Prosperity: Focus op hoe je als overheid naar en met bedrijven kan werken rond de SDG’s. Daarnaast wordt ook het thema circulaire economie aangeraakt. Praktijkvoorbeelden: 

 • Henk Doeleman, programmamanager Global Goals, Nederlandse gemeente Rheden
 • Kristien Depraetere, projectmanager Duurzaam Ondernemen Voka

People: We bekijken hoe het SDG-kader richting en inhoud kan geven aan people-gerelateerde beleidsdomeinen. We gaan ook dieper in op werken aan duurzaamheid vanuit lokaal sociaal beleid en woonbeleid, en het werken rond de SDG’s in scholen. Praktijkvoorbeelden:

 • Henk Van Hootegem, Steunpunt tot bestrijding van armoede
 • Stad Harelbeke: hoe SDG’s gebruiken om doelstellingen en acties i.k.v. People vorm te geven

Planet: Focus op klimaatbeleid. Praktijkvoorbeelden:

 • Lisa Geens, over SDG’s en klimaatplan Olen
 • Peter Norro, directeur MINAWA Provincie West-Vlaanderen

Data traject starters (online)

10 november - 14u-15u30 - Webinar draagvlakversterking en verankering in beleid voor ambtenaren
12 november - 16u-17u - Webinar draagvlakversterking en verankering in beleid voor politici
23 november - 14u-16u - Methodiekenwebinar Prosperity
26 november - 10u-12u - Methodiekenwebinar People
26 november - 14u-16u - Methodiekenwebinar Planet
1 december - 9u30-11u - Inhoudelijke webinar Prosperity
2 december - 9u30-11u - Inhoudelijke webinar People
3 december - 9u30-11u - Inhoudelijke webinar Planet

De webinarreeks wordt opnieuw georganiseerd in mei-juni 2021.

 

SDG-opleiding kenners

Deze interactieve, digitale dagopleiding biedt je tools en inzichten hoe je de SDG’s verder strategisch kan verankeren in je lokaal bestuur. We focussen op een duurzaamheidscultuur, verandermanagement en innovatieve partnerschappen.

We gebruiken methodieken zoals systeemdenken en design thinking en bekijken hoe je doelstellingen duurzaam en SMART kan formuleren en hoe je deze kan opvolgen. Deze opleiding geeft je een aanzet waarmee je verder aan de slag kan in je eigen bestuur. 

Maak je keuze uit 1 van de 2 sessies hieronder.

Lesgever: Route 2030. 

Data dagopleiding kenners

15 december - 9u-16u30 (digitaal) 
2 februari - 9u-16u30 (digitaal) 

Wordt opnieuw 2x georganiseerd in oktober 2021. 

 

Doelgroep

Opleiding voor starters: Medewerkers en mandatarissen van lokale, provinciale en Vlaamse overheden. 
Andere geïnteresseerden zijn ook welkom. Voor starters is het wel de bedoeling om het volledige traject te volgen om met voldoende achtergrond in je eigen werk aan de slag te kunnen gaan. Hieronder volgt meer info over de keuze van de sessies.

Opleiding voor kenners: Enkel toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.
De deelnemers aan de opleiding voor kenners worden verwacht een goed begrip te hebben van de SDG’s en hebben de voorbije jaren al met dit kader gewerkt.

Je kan de volledige reeks volgen, maar het is niet verplicht om zowel de opleiding voor starters als de opleiding voor kenners te volgen. SDG-kenners hoeven bijvoorbeeld niet meer deel te nemen aan de startersopleiding, of mensen die willen beginnen met wat laagdrempelige acties zijn niet verplicht om ook de opleiding voor gevorderden te volgen.

Hoe in te schrijven voor welke sessie?

Wil je het traject voor starters volgen?

Dan doe je dat als volgt:

1/ Afhankelijk van je eigen situatie (mandataris of ambtenaar) schrijf je in voor de webinar rond draagvlakversterking voor politici OF ambtenaren. 
Een aantal weken voor deze sessie ontvang je automatisch ook de link naar de videopresentatie die uitlegt wat Agenda 2030 precies is. Deze bekijk je op een moment naar keuze, maar wel voor de start van je eerste webinar.

2/ Daarna kies je 1 van de 3 pijler-trajecten (People OF Planet OF Prosperity). Kies voor de pijler die jou het meest aanspreekt of het dichtst bij je eigen werkveld staat. Idealiter volg je zowel de methodiekenwebinar als de inhoudelijke webinar. 
Het heeft weinig nut om je in te schrijven voor meerdere methodiekenwebinars gezien de methodieken voor elke webinar steeds dezelfde zijn.

 

Wil je de dagopleiding voor kenners volgen? 

Kies dan 1 van de 2 sessies. De kenners-opleiding bestaat uit 1 digitale opleidingsdag en de gegeven inhoud is dezelfde op de 2 dagen.

 

Bij het inschrijven krijgt je 1 lijst te zien waar je alle sessies die je wil volgen kan aanvinken, zowel de startersopleidingen als de dagopleiding voor kenners kan je in deze lijst vinden.

Klik helemaal onderaan deze pagina op 'Schrijf je in voor deze opleiding' als je nu wil inschrijven.

 

Kostprijs

Gratis, inschrijven is wel verplicht.

 

Meer info

Inhoudelijk: Hanne Albers, stafmedewerker internationaal, hanne.albers@vvsg.be, 02 211 56 69
Praktisch: Nele Timmermans, verantwoordelijke organisatie opleidingen en events, nele.timmermans@vvsg.be, 0476 77 92 17


 

Opleidingssessies

01 dec '20
02 dec '20
03 dec '20
15 dec '20
02 feb '21