Het is ondertussen bijna 6 jaar geleden dat de internationale Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling werd ondertekend door België, en door alle andere leden van de Verenigde Naties.

Via 17 doelstellingen, de Sustainable Development Goals of SDG’s, streeft deze agenda naar een duurzame wereld waarin economische groei en ontwikkeling onlosmakelijk verbonden zijn met respect voor onze planeet en haar bewoners. Overheden zijn cruciale spelers in de realisatie van de doelstellingen.

De voorbije jaren is er hard gewerkt aan de SDG’s. Zo ontwikkelde de Vlaamse Overheid haar SDG-strategie 'Vizier 2030' en namen maar liefst 180 Vlaamse gemeenten de SDG’s op in hun meerjarenplanning 2020-2025.

Ben je nog niet of weinig vertrouwd met de Agenda 2030? Wil je weten welke stappen je kan zetten, welke informatie je kan raadplegen en met welke methodieken je meteen aan de slag kan?

Of heb je al gewerkt met de SDG’s, maar wil je je verdiepen in hoe je dit kader organisatorisch kan verankeren in je eigen bestuur?

Dan is de SDG-Academie iets voor jou!

 

SDG-opleiding starters 2021 - online

Deze opleiding maakt je wegwijs in de Agenda 2030. Je krijgt zicht op hoe je met de SDG’s aan de slag kan in jouw bestuur en in jouw werk. Via concrete praktijkvoorbeelden en methodieken gaan we in op de verschillende aspecten van duurzaamheid (sociaal, economisch, ecologisch) en leiden we je toe naar informatie en tools om te sensibiliseren over de SDG’s en om de doelstellingen te integreren in je organisatie en beleid.

Hieronder bij 'doelgroep' krijg je meer duiding over welke webinars je best zou volgen.

De opleiding voor starters bestaat uit 4 onderdelen:

1. Een videopresentatie die uitlegt wat de Agenda 2030 is en wat de meerwaarde is om met deze agenda te werken. Je kan deze video op een moment naar keuze bekijken. De video is reeds beschikbaar.

2. dinsdag 15 juni (10u - 11u30): Webinar over draagvlakversterking en verankering in organisatie en beleid

=> Stad Lommel en gemeente Brasschaat getuigen hoe zij in hun gemeente aan de slag zijn gegaan met de SDG's. Welke stappen hebben ze ondernomen om de Agenda 2030 bekend te maken bij medewerkers en burgers? Hoe zetten ze in op blijvend draagvlak? En op welke manier namen ze de SDG's mee in hun beleidsplannning? Bram Jansen, kabinetsmedewerker van de Lommelse burgemeester, en Brasschaatse schepen voor duurzaamheid Goele Fonteyn getuigen over het parcours van hun gemeente en vertellen welke successen en moeilijkheden ze onderweg tegenkwamen. De VVSG vult aan met bijkomende praktijken, informatie en geleerde lessen. 

3. dinsdag 22 juni (10u - 11u30): Methodiekenwebinar waarin je leert werken met de SDG-cirkeloefening.

=> Deze laagdrempelige oefening kan je gebruiken met verschillende doelgroepen (medewerkers, adviesraden, burgers, …) en met verschillende doeleinden (kennismaken met de SDG’s, projecten aftoetsen, nieuwe beleidsacties bepalen, …). Erik Fuhlbrügge van de Gemeente Zoersel getuigt hoe zij aan de slag gingen met de cirkeloefening tijdens de opmaak van de meerjarenplannen 2020-2025. De VVSG vult aan met ervaringen en info over andere SDG-tools.

4. dinsdag 29 juni (10u - 11u30): Webinar waarin we inhoudelijk inzoomen op de pijlers People, Prosperity en Planet

=> In deze webinar laten we verschillende praktijkvoorbeelden aan het woord. Harelbeke, Edegem, Hoogstraten, Mechelen en de provincie West-Vlaanderen vertellen hoe het kader van de Agenda 2030 vorm gaf aan hun lokaal beleid. Elk praktijkvoorbeeld spitst toe op één van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: people, prosperity of planet. Tijdens de webinar zal je 2 van de 5 sprekers kunnen volgen (in 2 opeenvolgende break-outrondes). Van de andere praktijken kan je nadien indien gewenst de opnames bekijken. Na inschrijving zal je via mail meer info over de verschillende break-outs ontvangen en op voorhand een keuze kunnen maken. 

Ondertussen kan je ook de webinars van de opleidingreeks in 2020 herbekijken.

 

SDG-opleiding kenners 2021 - op locatie

Deze interactieve dagopleiding biedt je tools en inzichten over hoe je de SDG’s verder strategisch kan verankeren in je lokaal bestuur. We focussen op een duurzaamheidscultuur, verandermanagement en innovatieve partnerschappen.

We gebruiken methodieken zoals systeemdenken en design thinking en bekijken hoe je doelstellingen duurzaam en SMART kan formuleren en hoe je deze kan opvolgen. Deze opleiding geeft je een aanzet waarmee je verder aan de slag kan in je eigen bestuur. 

Lesgever: Route 2030. 

Data dagopleiding kenners 

7 oktober 2021 - 9u30 tot 16u30 - Brussel
19 oktober 2021 - 9u30 tot 16u30 - Gent

Beide locaties zijn op wandelafstand van het station.

De opleidingen voor kenners gaan fysiek door.
De kennersopleiding bestaat uit 1 dag, maak bij inschrijving de keuze tussen 7 of 19/10.

 

Doelgroep

  • Opleiding voor starters: Medewerkers en mandatarissen van lokale, provinciale en Vlaamse overheden. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.
  • Voor starters raden we aan om het volledige traject (video & 3 webinars) te volgen om met voldoende achtergrond in je eigen werk aan de slag te kunnen gaan. 

 

  • Opleiding voor kenners: Enkel toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.
  • De deelnemers aan de opleiding voor kenners worden verwacht een goed begrip te hebben van de SDG’s en hebben de voorbije jaren al met dit kader gewerkt.

 

Je kan de volledige reeks volgen, maar het is niet verplicht om zowel de opleiding voor starters als de opleiding voor kenners te volgen. SDG-kenners hoeven bijvoorbeeld niet meer deel te nemen aan de startersopleiding, of mensen die willen beginnen met wat laagdrempelige acties zijn niet verplicht om ook de opleiding voor gevorderden te volgen.

Klik helemaal onderaan deze pagina op 'Schrijf je in voor deze opleiding' als je nu wil inschrijven.

 

Kostprijs

Alle sessies zijn gratis, inschrijven is wel verplicht.

 

Meer info

  • Inhoudelijk | Heleen Voeten, stafmedewerker internationaal | heleen.voeten@vvsg.be |  0496 73 55 49
     
  • Praktisch | Nele Timmermans, verantwoordelijke organisatie opleidingen en events | nele.timmermans@vvsg.be | 0476 77 92 17


 

Opleidingssessies

07 okt '21
19 okt '21