Op vraag van onze leden organiseren wij op 10 juni een Rondetafel 'Samen Slim' over automatische beeldherkenning. Omwille van de huidige Coronacrisis zal deze sessie uitzonderlijk digitaal doorgaan.

Artificiële intelligentie, de verzamelterm voor technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen, is volop in ontwikkeling. Het gaat hierbij over machines, software en apparaten die het denkvermogen van een mens "imiteren" en zelfstandig problemen kunnen oplossen. De machines worden aangeleerd om te reageren op data of impulsen uit hun omgeving en leren op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen.

Automatische beeldherkenning is een toepassing van artificiële intelligentie en biedt een lokaal bestuur heel wat opportuniteiten.

Tijdens deze digitale sessie verkennen we enkele projecten van steden en gemeenten die gebruik maken van automatische beeldherkenning (of deze mogelijkheid onderzoeken) in allerlei toepassingen: in mobiele camera’s voor het automatisch scannen van het wegdek om de staat in kaart te brengen, om automatisch sluikstorting te detecteren, om ontbrekende of onleesbare verkeersborden te detecteren, in een meldingsapp voor de burger…  We leren meer over hun ervaringen, de mogelijkheden van de beeldherkenningstechnologie en de verschillende toepassingen die er op vandaag zijn.

Alle steden en gemeenten, groot én klein met interesse en/of ervaringen in gelijkaardige projecten zijn welkom!

Programma

De sessie start om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Tussendoor voorzien we een korte pauze.

Tijdens de sessie krijgen de deelnemers een voorstelling van bestaande projecten en toepassingen bij lokale besturen en ervaringsuitwisseling: aan de sessie nemen geen geen bedrijven deel, het gaat over objectieve ervaringen vanuit de besturen zelf. Komen alvast aan bod:

  • Beeldherkenning in de meldingsapp voor burgers: Stad Antwerpen onderzocht de mogelijkheid om automatische beeldherkenning te integreren in de meldingsapp voor burgers. Toelichting door Elke De Laet, stad Antwerpen en Christophe Marrecau, data science architect Digipolis
     
  • City of Things- Project "Slim beheer openbaar domein": automatische sluikstortdetectie door slimme camera's en sensoren op afvalophaalwagens. Toelichting door schepen Lawrence Van Craeyenest, Edegem
     
  • Project "Verhogen van verkeersveiligheid door machine learning": automatische detectie en analyse van het wegdek en de verkeerssignalisatie door middel van mobiele camera's.  Toelichting door Geert Sinnaeve, stad Roeselare
     
  • Tijdens de sessie zullen de deelnemende gemeenten hun ervaringen delen met de toepassingen/projecten in kwestie. Daarna kan iedereen zijn vragen, noden, verwachtingen, ervaringen en bezorgdheden over de gepresenteerde toepassingen uiten.

Praktisch

De sessie wordt georganiseerd via een digitaal platform. De link om deel te nemen aan de sessie wordt de dag voor de sessie bezorgd via mail aan alle deelnemers. Bij de aanvang van de sessie worden goede afspraken gemaakt om deze zo goed mogelijk te laten verlopen.

Deelnemen is gratis en is uitsluitend voorbehouden voor onze leden-lokale besturen. Voor een efficiënte werking en om de interactie te verzekeren wordt het aantal deelnemers beperkt tot 30 personen. Daarom vragen we ook om het aantal inschrijvingen per gemeente te beperken tot één deelnemer. Wacht niet te lang met inschrijven. De presentaties en alle andere info worden nadien online ter beschikking gesteld van alle geïnteresseerde lokale besturen.

Inschrijven kan via mail aan nathalie.dumarey@vvsg.be

 

Opleidingssessies

10 jun '20