Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG willen innovatieprocessen in lokale burgerparticipatie aanwakkeren. Een nieuwe methode om de veranderende verhoudingen tussen burger en overheid vorm te geven is right to challenge. Het is een krachtig instrument waarbij een lokaal bestuur ruimte geeft aan (georganiseerde) inwoners, samenwerkingsverbanden en/of en ondernemers om bestaande taken van het lokaal bestuur over te nemen. Tijdens deze webinar verdiepen we dit concept vanuit een wetenschappelijke en praktijkgerichte invalshoek.

Het Instituut voor de Overheid – KULeuven voerde in 2020 een internationaal vergelijkend onderzoek over right to challenge. De onderzoekers delen tijdens deze webinar hun wetenschappelijke inzichten gebaseerd op buitenlandse praktijken. Naast deze wetenschappelijke invalshoek verdiepen we ons in een praktijkverhaal uit Nederland. De stad Rotterdam bouwde een jarenlange ervaring op met het uitdaagrecht. De stad deelt praktische tips en tricks en deelt geleerde lessen. Tot slot willen we ook in Vlaanderen enkele experimenten opzetten in de schoot van het Labo lokale burgerparticipatie

Wat mag je verwachten?

We zoomen in op right to challenge als vernieuwende vorm van burgerparticipatie. We presenteren wetenschappelijke inzichten, geven een praktijkverhaal uit Nederland en maken een vertaalslag naar de Vlaamse context.

Sprekers zijn onder andere:

  • Prof. Trui Steen, Instituut voor de Overheid – KULeuven
  • Ines Balkema, programmamanager Right 2 Challenge/Cooperate, Rotterdam

Voor wie?

Dit webinar richt zich naar lokale besturen met interesse in vernieuwende vormen van lokale burgerparticipatie.

Praktisch?

De sessie vindt plaats via Microsoft Teams - Live Events op donderdag 11 maart van 11 tot 12.30 uur. De dag voordien ontvangen alle deelnemers een link om het webinar bij te wonen. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot en met maandag 9 maart.

Info

 

Opleidingssessies

11 maa '21