Doelgroep : verantwoordelijken van centra voor dagverzorging


Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijgt u de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven. De regionale ondersteuningspunten dagverzorgingscentra focussen op de actuele veranderingen.

U krijgt de kans om samen te bekijken hoe vervoer, medicatie, praktische organisatie en de afstemming met de thuiszorg … ingevuld kan worden. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht.

Tijdens de ondersteuningspunten verwerft u nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid:
· u wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen inzake centra voor dagverzorging
· u wisselt ideeën uit en leert uit de ervaringen van andere collega's
- u ontwikkelt samen met collega's werkinstrumenten die u in het eigen CDV kan gebruiken.
Dit kan gaan van een handig zelfevaluatieinstrument, tot een uitgewerkte exit-procedure. De groep beslist zelf welke zaken ze wil uitwerken.

De concrete programma-invulling van elk regionaal ondersteuningspunt is verschillend en wordt gestuurd door de kwesties die deelnemers zelf aan de orde stellen.

De ondersteuningspunten functioneren dankzij de actieve inbreng van elke deelnemer. Daarom vragen wij u uw eigen vragen, casussen, projecten, en ervaringsgegevens uit de praktijk mee te brengen.
 

Begeleiding
Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker 
Evi Beyl, VVSG-stafmedewerker (enkel op 19 en 2 juni)


Wanneer en waar

Gent
Donderdag 6 februari, dinsdag 19 mei, donderdag 22 oktober 2020 telkens van 9u (onthaal) tot 16u
Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent
bereikbaarheid

Leuven
Donderdag 30 januari, dinsdag 2 juni en donderdag 29 oktober 2020 telkens van 9u (onthaal) – 16u.
Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven
bereikbaarheid


Deelnemers
We werken met minimaal 5 en maximaal 21 deelnemers.


Deelnameprijs
255 euro per deelnemer  inclusief broodjeslunch
 

Inschrijven
Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot één week voor start.
 
Betaling
Je betaalt na ontvangst van onze factuur.
 
Annuleren
Annuleren kan kosteloos tot één week voor startdatum. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.
 
Info inhoudelijk
Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker,
melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72

Info praktisch
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61
 
Organisatie
Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.  

Opleidingssessies

Geen resultaten