Doelgroep : Woonassistenten van Groepen Assistentiewoningen en Serviceflats

Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijg je de kans om collega's te ontmoeten, praktijkervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven. 

De regionale ondersteuningspunten assistentiewoningen focussen op de actuele veranderingen. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht.

De concrete programma-invulling van elk regionaal ondersteuningspunt is verschillend en wordt gestuurd door de kwesties die deelnemers zelf aan de orde stellen.
De ondersteuningspunten functioneren dankzij de actieve inbreng van elke deelnemer. Daarom vragen wij je jouw eigen vragen, casussen, projecten, en ervaringsgegevens uit de praktijk mee te brengen. 
 

 

Begeleiding
Hanne Neyts – Vicky De Kock- Hilde Janssens
Stafmedewerkers regionale ondersteuning ouderenzorg, VVSG


Wanneer en waar

Antwerpen

Dag 1: Donderdag 22 april 2021 van 9u30 (9u onthaal) tot 16u
Park Inn, Borsbeeksebrug 34, 2600 Antwerpen (Berchem) - bereikbaarheid
Dagen 2 en 3: donderdag 16 september en dinsdag 30 november 2021 telkens van 9u30 (9u onthaal) tot 16u
PRH Vlaanderen, Otto Veniusstraat 15 te 2000 Antwerpen
bereikbaarheid

Gent
Dinsdag 20 april, dinsdag 21 september en donderdag 2 december 2021 telkens van 9u30 (9u onthaal) tot 16u
Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent
bereikbaarheid

Leuven
Dinsdag 27 april, dinsdag 14 september en donderdag 25 november 2021 telkens van 9u30 (9u onthaal) – 16u.
Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven
bereikbaarheidDeelnameprijs

Deelname aan de regionale ondersteuningspunten is gratis en alleen toegankelijk voor de openbare ouderenzorg (VVSG-leden).
Alle kosten (inclusief broodjeslunch) worden gefinancierd met middelen uit het VIA4-akkoord - openbare sector. Dit VIA4-akkoord is een Vlaams intersectoraal akkoord voor de openbare social profitsector en werd afgesloten tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, de drie erkende vakbonden en de Vlaamse regering. Met deze Vlaamse middelen kan VVSG een ondersteuningsaanbod naar ouderenzorg van lokale besturen uitwerken.

Inschrijven
Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be of via mail naar ann.ronsmans@vvsg.be.

!OPGELET: speciale inschrijvingsvoorwaarden!
De deelnemers aan het ROP 2020 krijgen exclusiviteit tot inschrijven tot uiterlijk 8 januari 2021. Na deze datum worden de inschrijvingen opengesteld voor andere leden. 

 
Annuleren
Voor optimale interactiemogelijkheid beperken we onze groepen tot 20 deelnemers. Jouw inschrijving betekent een actief engagement van jou/je organisatie voor de 3 sessies. Mocht je alsnog onverwacht verhinderd zijn, kan je je laten vervangen door een collega. 


 
Info inhoudelijk

Vicky De Kock, Stafmedewerker regionale ondersteuning ouderenzorg, VVSG
vicky.dekock@vvsg.be, 0478 78 63 50

Hilde Janssens, Stafmedewerker regionale ondersteuning ouderenzorg, VVSG
hilde.janssens@vvsg.be, 02 211 56 27

Hanne Neyts, Stafmedewerker regionale ondersteuning ouderenzorg, VVSG
hanne.neyts@vvsg.be, 02 211 55 42Info praktisch
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61
 
Organisatie
Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.  

Opleidingssessies

20 apr '21
22 apr '21
27 apr '21