Elk OCMW ondersteunt vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond. Tijdens deze corona-tijden mogen we deze doelgroep niet vergeten: de extra stress van het virus die we allen ondervinden ent zich bij hen op de stress van migratie, acculturatie en oorlogstrauma. Om deze kwetsbare mensen kwaliteitsvol te kunnen begeleiden, heeft men meer kennis nodig over de psychosociale impact van migratie en het belang van cultuur-sensitieve zorg.  

Daarom organiseert VVSG in samenwerking met Solentra vzw, een organisatie gespecialiseerd in (oorlogs)trauma voor mensen met een migratieachtergrond, een reeks basisopleidingen, intervisies en thematische vormingen,  gebaseerd op psychotherapeutische praktijkervaring en aangepast aan de noden van alle OCMW-medewerkers.

Alle opleidingen worden online aangeboden en je hoeft niet de volledige reeks te volgen, je kan inschrijven per thema. De begeleiding van de sessies gebeurt steeds door een psycholoog van Solentra vzw.

 

Inhoud thematische opleidingen rond migratie

 

Je kan 4 verschillende thematische opleidingen volgen: niet-begeleide minderjarigen, stress & coping,  trauma en gezinshereniging.

 

Thema 1: Hoe ga je, als hulpverlener, om met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun eventuele psychosociale moeilijkheden?
Aan de hand van casussen word je gegidst doorheen het migratietraject van de niet-begeleide minderjarige. De drie fases van het vluchtproces (prémigratie – migratie – postmigratie) worden op deze manier besproken met bijhorende factoren zoals hechtingsproblematieken, trauma en acculturatie. Ook de ontwikkeling van de jongere (voornamelijk de puberteit) en het opgroeien in een migratiecontext zonder ouderlijke omkadering komen aan bod.

Thema 2: Hoe begeleid je een vluchteling/persoon met een migratieachtergrond die te kampen heeft met veranderingen en stress?
In deze opleiding wordt er ingegaan op de fysiologische reactie van het lichaam op chronische stress. Hoe gaan personen hiermee om? Wat drijft sommigen ertoe om zichzelf te verminken of verslavende middelen te gebruiken? Wat is de functie van zelfverwonding en middelengebruik? Zijn er adequate coping mechanismen als alternatief? Je leert over de risicofactoren en de cultuurspecificiteit. Je krijgt handvaten om met inadequate coping om te gaan.

Thema 3: Hoe ga je, als hulpverlener, om met vermoedens van een mogelijk (complex) trauma bij vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond?
De focus in deze opleiding ligt op het (complex) trauma zoals vb. oorlogsgeweld & foltering. Hoe ga je hier als hulpverlener mee om? Wat doet trauma met een mens? Welke processen worden in gang gezet: fysiologisch, lichamelijk, in de hersenen, wat betreft emoties en gedrag? Hoe kan je jezelf als hulpverlener beschermen tegen overweldigende verhalen om je job te kunnen blijven uitoefenen? Er worden handvaten omtrent vroegdetectie van trauma meegegeven en a.d.h.v. een casus kan je leren hoe hiermee om te gaan en wanneer (niet) door te verwijzen.

Thema 4: Hoe ga je, als hulpverlener, om met de dynamieken van gezinshereniging bij vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond?
In deze opleiding wordt er gekeken naar de dynamieken van de gezinshereniging en de effecten ervan voor de vluchtelingen (schuldgevoel naar achterblijvers toe, wachtperiode, stress) maar ook voor de achterblijvers (onbegrip, hoe ervaren zij het verlaten worden?). Hoe kan je, als hulpverlener, omgaan met de sterke emoties die gepaard gaan met zowel pré- als post-gezinshereniging? De persoonlijke realiteiten en ervaringen van de vluchtelingen inzake gezinshereniging worden in kaart gebracht en vergeleken met de Westerse, soms geromantiseerde, visie erop.

Naast de toelichting van de lesgever zal er ook ruimte zijn om eventuele vragen te beantwoorden, een korte reactie te geven op bepaalde situaties en cases, om ervaringen uit te wisselen, enz.

 

Doelgroep


Enkel voor medewerkers binnen het lokaal bestuur die officieel werknemer van het OCMW zijn:

 • Maatschappelijk werkers en andere OCMW medewerkers die vluchtelingen en migranten begeleiden. (Hoofd)maatschappelijk werkers en diensthoofden sociale dienst/dienst welzijn die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten.
 • Ben je geen officieel werknemer van een OCMW maar werk je structureel samen met het OCMW (via een vzw of andere organisatie) en wil je graag één of meerdere van deze opleidingen volgen? Stuur dan een mailtje naar nele.timmermans@vvsg.be. We bekijken je aanvraag samen met de subsidiegever.


Deelnameprijs & Inschrijven

 

Alle sessies zijn gratis, inschrijven is wel verplicht via de groene knop helemaal onderaan deze pagina. We kunnen bovenstaand aanbod gratis aanbieden in het kader van een subsidieproject, specifiek gericht op de deskundigheidsbevordering van OCMW-medewerkers, ism AMIF.
Belangrijk: Vergeet tijdens het inschrijven niet aan te vinken welke sessies/thema's je wil volgen!

 

Data & Duur Sessies

 

 • Duur: 3u per thema, opgesplitst in 2 sessies van 1u30 op dezelfde dag
 • Alle sessies worden online georganiseerd. Je ontvangt een deelnamelink enkele dagen voor de start van de sessies.
 • Data & uren: 
  Thema 1 NBMV: Maandag 15/11/2021 - van 10u tot 11u30 & van 13u tot 14u30
  Thema 2 Stress Coping: Donderdag 25/11/2021  - van 10u tot 11u30 & van 13u tot 14u30
  Thema 3 Trauma: Donderdag 2/12/2021 - van 10u tot 11u30 & van 13u tot 14u30
  Thema 4 Gezinshereniging: Maandag 13/12/2021 - van 10u tot 11u30 & van 13u tot 14u30


 

Info nodig?

 

Contacteer Nele Timmermans, verantwoordelijke opleidingen en events, nele.timmermans@vvsg.be , 0476 77 92 17

Opleidingssessies

02 dec '21
13 dec '21