De thematische opleidingen rond stress coping, niet-begeleide minderjarigen, trauma en gezinshereniging bieden we ook online aan vanaf januari 2021.

Deze 4 opleidingen zullen bestaan uit een aantal vooraf opgenomen filmpjes en interactieve opdrachten waarin de lesgever de inhoud meegeeft die hij normaal in levenden lijve zou toelichten. Na het bekijken van de filmpjes en het uitvoeren van de opdrachten, wordt er een online livesessie voorzien voor verdere bespreking, toelichting en vragen. Duur: 1,5u.

 Laat alvast via een mailtje aan nele.timmermans@vvsg.be weten welke opleidingen je graag wil volgen.

Zodra de data van de sessies gekend zijn, ontvang je een mail om in te schrijven.

 

Inhoud thematische opleidingen:

 

Elk OCMW wordt geconfronteerd met vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond. Tijdens deze corona-tijden mogen we ook de vluchtelingen niet vergeten: de extra stress van het virus die we allen ondervinden enten zich bij hen op de stress van migratie, acculturatie en oorlogstrauma.  

Om deze kwetsbare individuen kwaliteitsvol te kunnen begeleiden, heb je dus, in de eerste plaats, meer kennis nodig over de psychosociale impact van migratie en het belang van cultuur-sensitieve zorg.  

Om hieraan tegemoet te komen, heeft de VVSG een samenwerking opgezet met Solentra vzw, een organisatie gespecialiseerd in (oorlogs)trauma voor mensen met een migratieachtergrond.

Deze samenwerking vertaalt zich in een reeks basisopleidingen, intervisies en thematische vormingen gebaseerd op derdelijns, psychotherapeutische praktijkervaring en aangepast aan de noden van OCMW medewerkers. Alle opleidingen worden online aangeboden en je hoeft niet de volledige reeks te volgen.

Je kan 4 verschillende thematische opleidingen volgen:

Thema 1: Hoe ga je, als hulpverlener, om met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun eventuele psychosociale moeilijkheden?
Aan de hand van casussen word je gegidst doorheen het migratietraject van de niet-begeleide minderjarige. De drie fases van het vluchtproces (prémigratie – migratie – postmigratie) worden op deze manier besproken met bijhorende factoren zoals hechtingsproblematieken, trauma en acculturatie. Ook de ontwikkeling van de jongere (voornamelijk de puberteit) en het opgroeien in een migratiecontext zonder ouderlijke omkadering komen aan bod.

Thema 2: Hoe begeleid je een vluchteling/persoon met een migratieachtergrond die te kampen heeft met veranderingen en stress?
In deze opleiding wordt er ingegaan op de fysiologische reactie van het lichaam op chronische stress. Hoe gaan deze jongeren/personen hiermee om? Wat drijft hen ertoe om zichzelf te verminken of verslavende middelen te gebruiken? Wat is de functie van zelfverwonding en middelengebruik? Zijn er adequate coping mechanismen als alternatief? Wanneer kan men spreken van adequate coping? Er zal inzicht geboden worden in functie van automutilatie, de risicofactoren en de cultuurspecificiteit. Tenslotte worden handvaten gegeven hoe je er, als hulpverlener, mee om kan gaan en inadequate coping kan voorkomen.

Thema 3: Hoe ga je, als hulpverlener, om met vermoedens van een mogelijk (complex) trauma (bij vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond)?
De focus in deze opleiding ligt op het (complex) trauma dat foltering is. Hoe kan je, als hulpverlener, in de praktijk omgaan met het complexe trauma? Wat doet trauma met een mens? Welke processen worden in gang gezet: fysiologisch, lichamelijk, in de hersenen, wat betreft emoties en gedrag? Hoe kan je jezelf beschermen en kan je je job blijven uitoefenen? Er worden handvaten omtrent vroegdetectie van trauma meegegeven en a.d.h.v. een casus kan je leren hoe hiermee om te gaan en wanneer (niet) door te verwijzen.

Thema 4: Hoe ga je, als hulpverlener, om met de dynamieken van gezinshereniging bij vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond?
In de opleiding wordt er gekeken naar de dynamieken van de gezinshereniging en de effecten ervan voor de vluchtelingen (schuldgevoel naar achterblijvers toe, wachtperiode, stress) maar ook voor de achterblijvers (onbegrip, hoe ervaren zij het verlaten worden?). Hoe kan je, als hulpverlener, omgaan met de sterke emoties die gepaard gaan met zowel pré- als post-gezinshereniging? De persoonlijke realiteiten en ervaringen van de vluchtelingen inzake gezinshereniging worden in kaart gebracht en vergeleken met de Westerse, soms geromantiseerde, visie erop.

 

Doelgroep


Medewerkers binnen het lokaal bestuur die officieel werknemer van het OCMW zijn:
• Maatschappelijk werkers en andere OCMW medewerkers die vluchtelingen en migranten begeleiden
• (hoofd)maatschappelijk werkers en diensthoofden sociale dienst/dienst welzijn die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten

Behoor je tot 1 van bovenstaande groepen dan kan je je gewoon inschrijven via de ‘inschrijfknop’ hieronder en hoef je geen verdere actie te ondernemen.

Ben je geen officieel werknemer van een OCMW maar wil je graag een opleiding rond migratie en vluchtelingen volgen? Dan kan je ook aanvragen om te mogen deelnemen.

Werk je bvb. binnen een gemeentebestuur en ben je verantwoordelijk voor een aantal taken die verband houden met dit thema of ben je als vrijwilliger verbonden aan een vzw of CAW en ben je op die manier betrokken bij de begeleiding of de opvang van vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond? Of ben je buddy bij een OCMW en begeleid je gezinnen? Kan je een link aantonen met een OCMW en de (vluchtelingen)organisatie waar je actief bent?

Het enige wat je moet doen is onderstaand document downloaden en invullen.

< DOCUMENT aanvraag >

In deel 1 van het document geef je aan voor welke organisatie je werkt en welke taken je vervult. In deel 2 geeft het betrokken OCMW aan waaruit de samenwerking met jou of je organisatie bestaat.

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar nele.timmermans@vvsg.be.

Wij zorgen ervoor dat je aanvraag behandeld wordt door de betrokken federale overheidsdiensten en laten je zo snel mogelijk hun antwoord weten. Als het antwoord positief is, kan je je inschrijven. Wij bezorgen je dan al de nodige info.


Begeleiding


Een psycholoog van Solentra vzw

Annuleren


Van zodra je effectief ingeschreven bent voor een van de online thematische opleidingen, ontvang je, hiervan een bevestiging. Na ontvangst van de link, filmpjes e.d. is annuleren niet meer mogelijk.

Opleidingen en intervisies die hiermee verband houden

Je kan ook de onlinebasisopleiding-psychosociale impact van migratie volgen, ter voorbereiding van deze thematische opleidingen. Het is uiteraard ook mogelijk dat je die basiskennis al bezit omwille van je ervaring en/of eerder gevolgde opleiding(en).


Daarnaast kan je je ook nog inschrijven voor intervisiesessies. In groep of individueel.

 

Info nodig?

• Inhoudelijk: Miet Remans, stafmedewerker KSZ en sociaal werk, miet.remans@vvsg.be  tel 02 211 56 37
• Praktisch: Nele Timmermans, verantwoordelijke opleiding en events, nele.timmermans@vvsg.be , 02 211 55 52

Opleidingssessies

29 jan '21