Elk OCMW wordt geconfronteerd met vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond.
Om hen kwaliteitsvol te kunnen begeleiden, heb je, in de eerste plaats, meer kennis nodig over hetgeen zij meegemaakt hebben en waar zij eventueel mee worstelen.


Om hieraan tegemoet te komen, heeft de VVSG een samenwerking opgezet met Solentra vzw, een organisatie die hierin gespecialiseerd is.


Je kan 4 verschillende thematische opleidingen volgen:


Thema 1: Hoe ga je, als hulpverlener, om met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun eventuele psychosociale moeilijkheden?
Aan de hand van casussen word je gegidst doorheen het migratietraject van de niet-begeleide minderjarige. De drie fases van het vluchtproces (prémigratie – migratie – postmigratie) worden op deze manier besproken met bijhorende factoren zoals hechtingsproblematieken, trauma en acculturatie. Ook de ontwikkeling van de jongere (voornamelijk de puberteit) en het opgroeien in een migratiecontext zonder ouderlijke omkadering komen aan bod.


Thema 2: Hoe begeleid je een vluchteling/persoon met een migratieachtergrond die te kampen heeft met veranderingen en stress?
In deze opleiding wordt er ingegaan op de fysiologische reactie van het lichaam op chronische stress. Hoe gaan deze jongeren/personen hiermee om? Wat drijft hen ertoe om zichzelf te verminken of verslavende middelen te gebruiken? Wat is de functie van zelfverwonding en middelengebruik? Zijn er adequate coping mechanismen als alternatief? Wanneer kan men spreken van adequate coping? Er zal inzicht geboden worden in functie van automutilatie, de risicofactoren en de cultuurspecificiteit. Tenslotte worden handvaten gegeven hoe je er, als hulpverlener, mee om kan gaan en inadequate coping kan voorkomen.


Thema 3: Hoe ga je, als hulpverlener, om met vermoedens van een mogelijk (complex) trauma (bij vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond)?
De focus in deze opleiding ligt op het (complex) trauma dat foltering is. Hoe kan je, als hulpverlener, in de praktijk omgaan met het complexe trauma? Wat doet trauma met een mens? Welke processen worden in gang gezet: fysiologisch, lichamelijk, in de hersenen, wat betreft emoties en gedrag? Hoe kan je jezelf beschermen en kan je je job blijven uitoefenen? Er worden handvaten omtrent vroegdetectie van trauma meegegeven en a.d.h.v. een casus kan je leren hoe hiermee om te gaan en wanneer (niet) door te verwijzen.


Thema 4: Hoe ga je, als hulpverlener, om met de dynamieken van gezinshereniging bij vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond?
In de opleiding wordt er gekeken naar de dynamieken van de gezinshereniging en de effecten ervan voor de vluchtelingen (schuldgevoel naar achterblijvers toe, wachtperiode, stress) maar ook voor de achterblijvers (onbegrip, hoe ervaren zij het verlaten worden?). Hoe kan je, als hulpverlener, omgaan met de sterke emoties die gepaard gaan met zowel pré- als post-gezinshereniging? De persoonlijke realiteiten en ervaringen van de vluchtelingen inzake gezinshereniging worden in kaart gebracht en vergeleken met de Westerse, soms geromantiseerde, visie erop.


Als deelnemer word je uitgenodigd om deze vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond te ondersteunen vanuit een empathische en cultuursensitieve blik.


Opleidingen en intervisies die hiermee verband houden


Je kan ook de onlinebasisopleiding-psychosociale impact van migratie volgen, ter voorbereiding van deze thematische opleidingen. Het is uiteraard ook mogelijk dat je die basiskennis al bezit omwille van je ervaring en/of eerder gevolgde opleiding(en).

Daarnaast kan je je ook nog inschrijven voor een reeks van 3 intervisiesessies (van telkens een halve dag).

Doelgroep


Medewerkers binnen het lokaal bestuur die officieel werknemer van het OCMW zijn:
• Maatschappelijk werkers en andere medewerkers die vluchtelingen en migranten begeleiden
• (hoofd)maatschappelijk werkers en diensthoofden sociale dienst/dienst welzijn die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten
• Andere OCMW medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten.


Als je officieel geen werknemer van het OCMW bent of als je een medewerker (professional of vrijwilliger) bent van een organisatie waarmee het lokaal bestuur/het OCMW een overeenkomst heeft gesloten, en je bent ook betrokken bij de begeleiding van vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond, kan je aanvragen om te mogen deelnemen.


Je kan deze aanvraag doen via een mail naar nele.timmermans@vvsg.be met daarin een korte motivatie: waarom wil jij de opleiding volgen? Wat is de ‘band’ tussen jou/jouw organisatie en het OCMW? Welke afspraken zijn er eventueel gemaakt in dit kader?


Je aanvraag wordt behandeld door de betrokken federale overheidsdiensten. Wij, als VVSG, proberen je zo snel als mogelijk een antwoord te geven. Als het antwoord positief is, kan je je effectief inschrijven.


Begeleiding


Een psycholoog van Solentra vzw


Maximum aantal deelnemers


Maximaal 15 deelnemers toegelaten.


Verloop van de opleiding


Oorspronkelijk was het de bedoeling om de thematische opleidingen in levenden lijve te organiseren. Dit kan op dit moment (nog) niet omwille van de coronamaatregelen. Daarom hebben de VVSG en Solentra het roer omgegooid en bieden we deze opleiding digitaal aan.


Dit geeft je de mogelijkheid om de opleiding te volgen wanneer het jou past en je hoeft je niet te verplaatsen.


Elke thematische opleiding is als volgt opgebouwd:


Stap 1: Een inleidende online livesessie van 30 minuten, op een bepaald tijdstip, waarin de lesgever de context schetst, een algemene toelichting geeft, praktische info rond de werkwijze geeft, enz.
Er wordt ook huiswerk meegegeven. Dit huiswerk bestaat uit het bekijken van bepaalde filmpjes, en eventueel een of meerdere kleine onlineopdrachten.
Als cursist krijg je 2 à 3 weken de tijd om dit te doen.
Stap 2: In de periode tussen de 2 livesessies kan je, als deelnemer, je huiswerk maken op een zelf gekozen tijdstip.
Stap 3: Opnieuw een online livesessie van 1 uur, op een bepaald tijdstip, waarin de lesgever ter beschikking is om eventuele vragen te beantwoorden, een korte reactie te geven op bepaalde situaties, om ervaringen uit te wisselen, enz.

De data van de livesessies maken we zo snel als mogelijk bekend. We starten vanaf september 2020.

Heb je interesse? Laat het weten via nele.timmermans@vvsg.be. We houden je op de hoogte.


Deelnameprijs


50 euro per thema


Betaling


Je betaalt, na ontvangst van de factuur.


Enkele dagen vooraleer de opleiding start (dus voor de eerste livesessie) ontvang je de link die je nodig hebt voor het bijwonen van de sessie en het ter beschikking hebben van de andere informatie en de filmpjes.


Annuleren


Van zodra je effectief ingeschreven bent voor een van de onlinethematische opleidingen, ontvang je, hiervan een bevestiging.


Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vorming (dus voor de eerste livesessie). Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.


Info


• Inhoudelijk: Miet Remans, stafmedewerker KSZ en sociaal werk, miet.remans@vvsg.be  tel 02 211 56 37
• Praktisch: Nele Timmermans, VVSG Academie, nele.timmermans@vvsg.be , 02 211 55 52

Opleidingssessies

01 sep '20