Elk OCMW ondersteunt vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond. Tijdens deze corona-tijden mogen we deze doelgroep niet vergeten: de extra stress van het virus die we allen ondervinden enten zich bij hen op de stress van migratie, acculturatie en oorlogstrauma. Om deze kwetsbare mensen kwaliteitsvol te kunnen begeleiden, heeft men meer kennis nodig over de psychosociale impact van migratie en het belang van cultuur-sensitieve zorg.  

Daarom heeft de VVSG in samenwerking met Solentra vzw, een organisatie gespecialiseerd in (oorlogs)trauma voor mensen met een migratieachtergrond, een reeks basisopleidingen, intervisies en thematische vormingen uitgewerkt, gebaseerd op psychotherapeutische praktijkervaring en aangepast aan de noden van alle OCMW-medewerkers.

Alle opleidingen worden online aangeboden. De begeleiding van de sessies gebeurt steeds door een psycholoog van Solentra vzw.

 

Wat mag je verwachten van de basisopleiding?

De basisopleiding biedt een holistische kijk op de psychosociale impact van migratie en vlucht. De 3 fasen van migratie (prémigratie, migratie/vlucht en postmigratie) worden behandeld. Hierbij wordt de nadruk gelegd op kernthema’s zoals (uitgestelde en gestokte) rouw, acculturatie, trauma, stress, community-based werken en veerkracht versterken.

Naast de toelichting van de lesgever zal er ook ruimte zijn om eventuele vragen te beantwoorden, een korte reactie te geven op bepaalde situaties en cases, om ervaringen uit te wisselen, enz.

 

Data sessies en tijdstip

  • Alle sessies worden online aangeboden. Je ontvangt een deelnamelink enkele dagen voor de start van de sessies.
  • 1 basisopleiding bestaat uit 3 sessies van telkens 1u30, maak bij je inschrijving dus per sessie de keuze tussen de voormiddagsessie of de namiddagsessie!

 

Sessie 1

Dinsdag 27/04/2021

10u tot 11u30

14u tot 15u30

Sessie 2

Maandag 3/05/2021

10u tot 11u30

14u tot 15u30

Sessie 3

Dinsdag 18/05/2021

10u tot 11u30

14u tot 15u30

 

Doelgroep

Enkel voor medewerkers binnen het lokaal bestuur die officieel werknemer van het OCMW zijn:

  • Maatschappelijk werkers en andere OCMW-medewerkers die vluchtelingen en migranten begeleiden. (Hoofd)maatschappelijk werkers en diensthoofden sociale dienst/dienst welzijn die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten.
  • Ben je geen officieel werknemer van een OCMW maar werk je structureel samen met het OCMW (via een vzw of andere organisatie) en wil je graag één of meerdere van deze opleidingen volgen? Stuur dan een mailtje naar nele.timmermans@vvsg.be. We bekijken je aanvraag samen met de subsidiegever.

 

Deelnameprijs & Inschrijven

Alle sessies zijn gratis, inschrijven is wel verplicht via de groene knop helemaal onderaan deze pagina. We kunnen bovenstaand aanbod gratis aanbieden in het kader van een subsidieproject, specifiek gericht op de deskundigheidsbevordering van OCMW-medewerkers, ism AMIF.
Belangrijk: Vergeet tijdens het inschrijven niet aan te vinken welke sessies je wil volgen!

 

Andere opleidingen en intervisies binnen deze reeks

Naast deze basisopleiding, kan je ook 4 thematische opleidingen (stress coping, niet-begeleide minderjarigen, trauma en gezinshereniging) volgen.
Daarnaast kan je je ook nog inschrijven voor een reeks intervisiesessies. Uitwisseling en cases bespreken, onder begeleiding van een senior psycholoog, met je eigen collega’s of met mensen uit andere ocmw’s die ook werken met dezelfde doelgroep staan hier centraal.

 

Info nodig?

Contacteer Nele Timmermans, verantwoordelijke opleidingen en events, nele.timmermans@vvsg.be , 0476 77 92 17


Opleidingssessies

27 apr '21