Via deze opleiding krijgt je de methodiek van projectmatig werken onder de knie.

Projectmatig werken is een aanpak om, binnen een afgesproken termijn en binnen de overeengekomen budgettaire grenzen, een vooropgesteld resultaat te bereiken dat beantwoordt aan geëxpliciteerde kwaliteitscriteria. Het is een belangrijk element in het instrumentarium van organisatieontwikkeling. Het beheersen en prioritiseren van parallelle projecten binnen een organisatie is gekend als programmamanagement.

De aanpak van de vorming is pragmatisch en laagdrempelig maar garandeert wel de concrete resultaten op het vlak van beter project- en programmamanagement.

Volgende aspecten komen zeker aanbod:  

  • Begrippenkader
  • Hoe definieert u een project?
  • Fases in een project
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Voortgangsrapportering
  • Van project naar proces
  • Synchrone projecten beheersen

Wat mag je verwachten?

In  sessies voorzien we ruimte voor uitwisseling en oefeningen. Er is ook de mogelijkheid om op vraag van de deelnemers specifieke accenten te leggen of aspecten toe te voegen.  De sjablonen en methodieken worden als onmiddellijk bruikbaar instrumentarium ter  beschikking gesteld.

 

Doelgroep

Algemeen directeurs
Adjunct algemeen directeurs
Financieel directeurs
Adjunct financieel directeurs
Staf-, beleids- en/of projectmedewerkers
Adviseurs organisatiebeheersing
Kwaliteitscoördinatoren
Medewerkers strategische cel
Leidinggevenden en medewerkers die meer projectmatig willen werken

 

Begeleiding

Danny Kindekens, dKi Consult

 

 

Waar en wanneer

Groep juni (GEANNULEERD)
Gent: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid
Dinsdagen 1 en 8 juni 2021 telkens van 9u tot 16. = GEANNULEERD

Groep oktober
Gent: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid
Donderdagen 7 en 14 oktober 2021 telkens van 9u tot 16.


Deelnameprijs

500 euro per deelnemer voor de 2 dagen inclusief documentatiemateriaal en broodjeslunch

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot een week voor startdatum.

 

Info

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Preventiemaatregelen COVID-19

Bekijk hier onze maatregelen ter preventie van het coronavirus.

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG   
                       ​

 

__________

Opleidingssessies

01 jun '21
07 okt '21