Wij introduceren je in de principes van procesmanagement en procesgericht denken. Je maakt kennis met een laagdrempelige methodiek en handige tools om je werkprocessen in kaart te brengen en op een doordachte manier te verbeteren.

 

Wat is procesmanagement?

Procesdenken is burgergericht of cliëntgericht denken. De kwaliteit die jouw bestuur levert aan de burger is niet alleen afhankelijk van de uitvoering van afzonderlijke taken of van afzonderlijke afdelingen, maar vooral van het samenspel tussen al deze taken, de samenwerking tussen afdelingen en de sturing vanuit de "klant" (de burger, de vereniging, de interne klanten, …). In procesmanagement worden de verschillende activiteiten in relatie met elkaar gezien en vormt op deze manier het hart van kwaliteitsmanagement. Als je procesmanagement op een doordachte manier aanpakt brengt dit grote voordelen op:  meer klantgerichtheid, betere resultaten, hogere efficiëntie, minder verspilling en betere risicobeheersing.

 

Volgende aspecten komen zeker aanbod:  

 • Begrippenkader
 • Wat is het nut van procesmanagement?
 • Inventariseren van processen en hoe selecteert u processen die u prioritair wil verbeteren?
 • Primaire, ondersteunende en sturende processen
 • Elementen van procesdocumentatie
 • Hoe kunt u processen beschrijven, modelleren, analyseren en verbeteren?
 • Software voor uitwerken procesflow
 • Definiëring van procesindicatoren
 • Optimalisatie van processen – Lean benadering
 • Uitwerking van standaardprocessen binnen de lokale besturen
 • Begeleiding en feedback op bestaande methodieken en/of reeds uitgewerkte processen
   

Doelgroep

- Managementteam
- Diensthoofden
- Staf-, beleids- en/of projectmedewerkers rond kwaliteit, beleid en organisatie (iedereen die bezig is rond interne controle, organisatiebeheersing en –ontwikkeling)
- Kwaliteitscoördinatoren
Iedereen die inzicht wil verwerven in en wil werken rond processen in zijn/haar organisatie, departement, dienst, afdeling en/of team

Werkwijze

De aanpak van de vorming is heel pragmatisch en laagdrempelig maar garandeert wel de concrete resultaten op het vlak van organisatiebeheersing, interne controle en integraal kwaliteitsmanagement. Procesmanagement is trouwens een onontbeerlijk instrument ter voorbereiding van de externe audit vanuit Audit Vlaanderen.

De sessies voorzien voldoende ruimte voor interactie en oefeningen. Er is tevens mogelijkheid om vraaggestuurd specifieke accenten te leggen of aspecten toe te voegen. 


Begeleiding

Danny Kindekens, dKi Consult

 

Waar en wanneer

Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen> Bereikbaarheid


Groep mei (GEANNULEERD)  Dinsdagen 11, 18 en 25 mei 2021 telkens van 9u tot 16u

Groep december: Maandagen 6, 13 en 20 december 2021 telkens van 9u tot 16u.

 

Deelnameprijs

750 euro per deelnemer voor de 3 dagen inclusief documentatie, gereedschap en broodjeslunch

 

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot een week voor startdatum.

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.


 

Info

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61
 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG   
                       ​

 

__________

Opleidingssessies

06 dec '21