Werken met en voor kwetsbare mensen die steun nodig hebben, vraagt een heel zorgvuldige aanpak. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst werkt op een heel andere manier dan een OCMW-raad of een college. Het BCSD beantwoordt individuele hulpvragen waarbij de leden van het BCSD toegang hebben tot persoonlijke en gevoelige informatie. Discretie en geheimhouding zijn hier geen loze begrippen. Beslissingen van het BCSD en van de voorzitter hebben vaak een grote impact op het leven van wie hulp vraagt.
Tijdens deze vorming wordt aandacht gegeven aan de specifieke uitdagingen van het BCSD en plaats en de rol van de voorzitter van het BCSD. Centraal staat de vraag naar enerzijds het deontologisch correct functioneren van het BCSD en anderzijds de vraag naar de zorgvuldige invulling van de rol van het BCSD en van de voorzitter. 
Een aantal instrumenten (deontologische code / methodiek van morele oordeelsvorming) wordt getoond en ingezet. Steeds vanuit een praktisch perspectief: hoe sterken we het BCSD en haar leden in het zorgvuldig uitvoeren van haar taken?
 
Onder begeleiding van Julien Topal, directeur Governance & Integrity, zullen de volgende onderdelen op het programma staan: 
 
Voorstel en inleiding
•    Wie zit aan tafel?
•    Integriteit: wat, waarom en hoe?
•    Ervaringen, inzichten en vragen uit de eigen praktijk
 
Het BCSD: rolinvulling en deontologie
•    De deontologische code: korte inleiding op nut/functie en verkenning van de code aan de hand van praktische casuïstiek
•    De handhaving van de code: hoe te organiseren?
 
Het BCSD: rolinvulling en het morele oordeel
•    Verkenning verhouding BCSD <-> Sociale Dienst (oordelen over dossiers)
•    Verkenning verhouding BCSD <-> Het bestuur (adviseren op basis van opgedane kennis en inzichten)
•    Training morele oordeelsvorming: instrument tot oordeelsvorming en gezamenlijk leren 
 
Afronding
Wat hebben we gehoord en gezien? Wat is ons opgevallen? Welke bruikbare stappen/suggesties hebben we
gehoord en hoe kunnen we hier vervolg aan geven?
 
  
Wanneer 

Een hele dag achter een computer zitten voor een online vorming is vermoeiend. Daarom verdelen we de vorming over twee halve dagen met een week tussen. U kiest voor de groep van april OF juni (2 dagdelen).
 
Vorming in april
Dagdeel 1:  Vrijdagvoormiddag 23 april 2021, 9u tot 12u30
Dagdeel 2:  Vrijdagvoormiddag 30 april 2021, 9u tot 12u30
 
Vorming in juni
Dagdeel 1:  Maandagnamiddag 21 juni 2021, 13u tot 16u30
Dagdeel 2:  Maandagnamiddag 28 juni 2021, 13u tot 16u30

 
Digitaal, hoe zo?

Door de coronamaatregelen zien we ons genoodzaakt om deze vorming digitaal te organiseren. Schrijf je in voor deze vorming en je ontvangt voorafgaand een link om deel te nemen via MS Teams.
 

Deelnameprijs

195 euro per persoon voor de 2 halve dagen.


Max aantal deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 12. 
 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be of via mail naar ann.ronsmans@vvsg.be.
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 10 dagen voor start.
Geef aan voor welke vorming u inschrijft: april of juni.


Betalen

Je betaalt na ontvangst van onze factuur.


Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 10 dagen voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.

 
Info inhoudelijk

Marian Verbeek, VVSG-beleidsmedewerker
marian.verbeek@vvsg.be, 02 211 55 31 
 
Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 
Organisatie


Een organisatie van de VVSG.

 

 

Opleidingssessies

23 apr '21
21 jun '21