Exclusief voor raadsvoorzitters

Onder impuls van onder andere de nieuwe model deontologische code van de VVSG en de toenemende maatschappelijke aandacht voor het thema engageren lokale besturen in Vlaanderen zich steeds meer voor integriteit. Waar de aandacht voor deontologie en integriteit in de organisatie voorheen vooral gericht was op het personeel, merken we dat die nu steeds meer verschuift naar de politici. Dat is een goede zaak, maar niet evident in de politieke wereld met eigen spelregels. Politiek wordt bedreven voor het maatschappelijk belang en politici zijn vaak overtuigd dat ze al zeer integer handelen. Maar is dat wel altijd zo?  Zelfs met de beste bedoelingen kan iedereen wel eens een verkeerde keuze maken. Hoe maakt men precies werk van integriteit binnen de politiek? Waar moet de aandacht zich op richten? En welke instrumenten zijn er al voorhanden? Welke rol kan de raadsvoorzitter op zich nemen in deze context?
 
Tijdens de vormingsdag Politiek en Integriteit staan deze vragen centraal. Onder begeleiding van Julien Topal, directeur Governance & Integrity, zullen de volgende onderdelen op het programma staan: 
 
•    Verkenning (politieke) integriteit: het wat, hoe en waarom van politieke integriteit; 
•    Deontologie en de deontologische code: belang en hedendaagse uitdagingen in de praktijk; 
•    De zorgvuldige handhaving in de politiek: bescherming individu en bestuursorgaan; 
•    De kwaliteit van besluitvorming: morele oordeelsvorming voor betere besluiten 
De vorming bestaat deels uit theorie, deels uit praktijkoefeningen. Maar de belangrijkste input komt uit de ervaringen van de raadsvoorzitters zelf. 

Begeleiding
Julien Topal, directeur Governance & Integrity
 
  
Wanneer
Een hele dag achter een computer zitten voor een online vorming is vermoeiend. Daarom verdelen we de vorming over twee halve dagen met een week tussen. U kiest voor de woensdag OF de vrijdag.
 
Vorming op woensdag
Dagdeel 1: Woensdagvoormiddag 24 februari, 9u tot 12u30 
Dagdeel 2: Woensdagvoormiddag 3 maart, 9u tot 12u30

Vorming op vrijdag
Dagdeel 1: Vrijdagnamiddag 26 februari, 13u tot 16u30
Dagdeel 2: Vrijdagnamiddag 5 maart, 13u tot 16u30

 
Digitaal, hoe zo? 
Door de coronamaatregelen zien we ons genoodzaakt om deze vorming digitaal te organiseren. Schrijf je in voor deze vorming en je ontvangt voorafgaand een link om deel te nemen via MS Teams.
 
Deelnameprijs

195 euro per persoon voor de 2 halve dagen.

Max aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 12. Bij voldoende belangstelling wordt de vorming herhaald.

Inschrijven
Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be of via mail naar ann.ronsmans@vvsg.be.
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 10 dagen voor start.
Geef aan voor welke vorming u inschrijft: woensdag of vrijdag

Betalen
Je betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 10 dagen voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
 
Info inhoudelijk

Pieter Vanderstappen en Marian Verbeek, VVSG-beleidsmedewerkers
marian.verbeek@vvsg, 02 211 55 31 
 
Info praktisch
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61
 
Organisatie
Een organisatie van de VVSG.

Opleidingssessies

24 feb '21
26 feb '21