Exclusief voor Raadsvoorzitters

Deze dag is exclusief voor raadsvoorzitters.
(Voor burgemeesters en schepenen organiseren we een aparte vorming op vrijdag 3 april.)

 

Onder impuls van onder andere de nieuwe model deontologische code van de VVSG en de toenemende maatschappelijke aandacht voor het thema engageren lokale besturen in Vlaanderen zich steeds meer voor integriteit. Waar de aandacht voor deontologie en integriteit in de organisatie voorheen vooral gericht was op het personeel, merken we dat die nu steeds meer verschuift naar de politici. Dat is een goede zaak, maar niet evident in de politieke wereld met eigen spelregels. Politiek wordt bedreven voor het maatschappelijk belang en politici zijn vaak overtuigd dat ze al zeer integer handelen. Maar is dat wel altijd zo?  Zelfs met de beste bedoelingen kan iedereen wel eens een verkeerde keuze maken. Hoe maakt men precies werk van integriteit binnen de politiek? Waar moet de aandacht zich op richten? En welke instrumenten zijn er al voorhanden? Welke rol kan de raadsvoorzitter op zich nemen in deze context?
 
Tijdens de vormingsdag Politiek en Integriteit staan deze vragen centraal. Onder begeleiding van Julien Topal, directeur Governance & Integrity, zullen de volgende onderdelen op het programma staan: 
 
•    Verkenning (politieke) integriteit: het wat, hoe en waarom van politieke integriteit; 
•    Deontologie en de deontologische code: belang en hedendaagse uitdagingen in de praktijk; 
•    De zorgvuldige handhaving in de politiek: bescherming individu en bestuursorgaan; 
•    De kwaliteit van besluitvorming: morele oordeelsvorming voor betere besluiten 

De dag bestaat deels uit theorie, deels uit praktijkoefeningen. Maar de belangrijkste input komt uit de ervaringen van de raadsvoorzitters zelf. 
 

Wanneer en waar

Vrijdag 20 maart 2020 (UITGESTELD) naar dinsdag 9 juni (UITGESTELD naar nog nader te bepalen datum) van 9u30 tot 16u30 in Huis Madou - Bischoffsheimlaan 1-8, 1000  Brussel  - bereikbaarheid 

 Deelnameprijs
210 euro inclusief broodjeslunch


Max aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 13. Bij voldoende belangstelling wordt de vormingsdag herhaald.
 

Inschrijven
Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be 
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot één week voor start.

 

Betalen
Je betaalt na ontvangst van factuur.
 

Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
 

Info inhoudelijk 
Marian Verbeek, VVSG-beleidsmedewerker
marian.verbeek@vvsg, 02 211 55 31 
 

Info praktisch
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Organisatie
Een organisatie van de VVSG

Opleidingssessies

20 maa '20
09 jun '20