Netwerklabo: Vraagstuk 2: Hoe voed je samenwerking vanuit gebruikersinzichten?

 

Heel wat lokale besturen worstelen met gelijksoortige uitdagingen in de uitrol en uitbouw van hun lokaal sociaal beleid. Het Netwerklabo stelt telkens één van die netwerk- en samenwerkingsvraagstukken centraal. 
In een mix tussen theorie, uitwisseling en oefenmomenten in de eigen praktijk, bouwen we samen aan oplossingen.


Het Netwerklabo is een initiatief van De Netwerkacademie: een veelzijdig vormingsaanbod voor professionals die bezig zijn (netwerk)samenwerking en regie.

 

Voor wie

Het Netwerklabo staat open voor iedereen die met netwerk-, regie- en samenwerkingsvraagstukken wordt geconfronteerd. De rijkdom van het labo zit in de uitwisseling tussen de deelnemers.

 

Wat mag je verwachten?

Het Netwerklabo is een werkplek bij uitstek. De focus ligt op het samen doen; we leren van én met elkaar. 
Ieder labo is opgebouwd rond één centraal vraagstuk. We pikten deze stuk voor stuk op tijdens begeleiding in de praktijk.
Een voorbereidende doe-opdracht: we reiken deelnemers voor de start van het labo beknopt en boeiend didactisch materiaal aan over het centrale vraagstuk. 
Een intensief en interactief contactmoment: we inventariseren uitdagingen en inzichten, definiëren de job to be done en bouwen samen aan concrete oplossingen.
Een digitaal terugkommoment: de deelnemers gaan met één van de oplossing aan de slag in hun eigen praktijk. Om die hands-on inzichten te capteren en de geteste oplossingen te verfijnen, voorzien we een kort digitaal terugkommoment.

 

Vraagstuk 2: Hoe voed je samenwerking vanuit gebruikersinzichten?

Als we inzichten van de doelgroep/gebruikers/cliënten,… meenemen, is de kans veel groter dat een netwerksamenwerking tot relevante en gepaste acties komt. Toch merken we dat dit in de praktijk niet evident is. In dit Netwerklabo staan we stil bij een aantal Service Design-technieken om gebruikersinzichten te capteren. We koppelen theorie aan bevindingen uit jouw praktijk. We definiëren de belangrijkste uitdagingen en geven samen vorm aan concrete handvatten waarmee jij aan de slag kan in jouw praktijk.

 

Waar en wanneer 

dinsdag 21 juni 2022
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
VVSG, huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

 

Prijs

Dit netwerklabo is exclusief voor VVSG en is gratis. Inschrijven is wel verplicht.
Indien je dus niet annuleert dan rekenen we een now show fee aan van 20€ per persoon

 

Info

Heb je specifieke noden of wensen waarmee we rekening moeten houden? We horen het graag.

Opleidingssessies

21 jun '22