‘Opleidingsprogramma lokaal besturen in de genetwerkte samenleving’ 

 

Doelstelling 

In deze opleidingsmodule kijken we naar de rol die lokale besturen in organisatienetwerken opnemen. Centraal staan de politici en ambtenaren die namens een lokaal bestuur netwerken opzetten of deelnemen in door andere organisaties opgezette lokale netwerken. Het doel van de module is om deelnemers op een kritische manier te leren kijken naar netwerken waarin lokale besturen rollen vervullen. Lokale besturen zijn immers complexe organisaties en mensen die namens dat bestuur in netwerken functioneren, moeten in hun gedrag en strategie in netwerken met die complexiteit omgaan. Een belangrijk deel van de complexiteit zit in de delicate politiek – ambtelijke relaties die een van de basiskenmerken zijn van lokale besturen. 

  

Inhoud 

In de module staan drie analyseniveaus centraal en de manier waarop deze drie niveaus op elkaar inwerken. 

  • Bevoegdheden van lokale besturen op het brede sociale domein. Lokale besturen kiezen deels zelf wat zij willen doen (autonomie) maar functioneren op andere gebieden dan weer als deel van de overheid (medebewind). We gaan in op de veranderende maatschappelijke factoren, decentralisering… 
  • De interne organisatie van de lokale besturen. Wie namens een lokaal bestuur deel uitmaakt van netwerken, kan die rol niet los zien van die interne organisatie. We kijken naar de organisatiestructuur van de lokale besturen (indeling in diensten, verdeling van bevoegdheden, werking van teams,…) en naar de organisatiecultuur in de lokale besturen. 
  • Het strategische spel dat gemandateerden namens het lokaal bestuur in lokale besturen spelen. We noemen dat grenswerkers, op de brug tussen de organisatie van het eigen lokaal bestuur en de organisatie van andere actoren die in het netwerk actief zijn. 

Het opleidingsonderdeel steunt op ervaringen van de deelnemers, waarbij we oog hebben voor de verscheidenheid tussen de lokale besturen. We reiken per onderdeel analysetools aan om de eigen praktijk vanuit een ‘meta’ – positie te bekijken. 

  

Begeleiding 

Filip De Rynck, Emeritus Prof. dr. hoogleraar bestuurskunde, Ugent 

Filip De Rynck werkte in het eerste deel van zijn loopbaan in een aantal functies in het brede socio - culturele werk (Samenlevingsopbouw, volwassenvorming, Koning Boudewijnstichting) en als ambtenaar. In zijn academische loopbaan werkt hij op het snijpunt van wetenschap en praktijken. Hij begeleidde een hele reeks veranderingsprojecten. Het lokale bestuur en het lokale niveau is zijn favoriete actieterrein. Hij werkt rond volgende thema's: het binnenlands bestuur van Vlaanderen met een focus op de interbestuurlijke verhoudingen; het management en de bestuurlijke organisatie van lokale besturen; het functioneren van beleidsnetwerken, tussen besturen en in de verhouding tussen besturen en het middenveld; burgerparticipatie en lokale democratie. 

  

Waar en wanneer 

Donderdag 13 oktober 2022 
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur 
Park Inn, Martelarenlaan 36 3010 Leuven. (Hotel ligt net naast station Leuven)

 

Deelnameprijs 

150€ VVSG leden, inclusief lunch en koffiepauzes
170€ non-frofit, inclusief lunch en koffiepauzes
250€ privé sector, inclusief lunch en koffiepauzes 

We gebruiken onder andere het boek ‘Lokaal besturen in de genetwerkte samenleving’ als documentatie tijdens deze vorming, indien je dit nog niet bezit kan je dit bestellen bij onze uitgeverij met 10% korting. Vraag hiernaar bij je inschrijving.   

Ontdek hier alle modules ‘Leergang lokaal besturen in de genetwerkte samenleving’ 

 

Betaling

Je betaalt na ontvangst van factuur.
 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van het netwerkevent.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info

Heb je specifieke noden of wensen waarmee we rekening moeten houden? We horen het graag.

Opleidingssessies

13 okt '22