‘Opleidingsprogramma lokaal besturen in de genetwerkte samenleving’ 

 

Doelstelling 

In deze module gaan we in op een cruciaal vraagstuk, namelijk het evalueren van netwerken. We doorlopen de hele cyclus, met aandacht voor vragen, condities en hulpmiddelen om zowel vooraf, tijdens, als na het aflopen van de netwerksamenwerking. Op die manier leer je hoe je netwerken kunt monitoren en evalueren, om zo de lopende of toekomstige samenwerking bij te sturen en uit de eigen ervaringen zo maximaal mogelijk te leren. 

  

Vragen die aan bod komen: 

  • Welke verschillende perspectieven kan je hanteren en welke verschillende resultaten zijn er dan relevant? 
  • Hoe kan ik netwerken concreet monitoren en indicatoren formuleren – wat kan ik gebruiken uit het prestatiemanagement? 
  • Hoe en wanneer moeten we dan netwerken evalueren en hoe kunnen we dan bijsturen? 
  • Voor wie evalueren we en waarom? 
  • Hoe verklaren we waarom we bepaalde resultaten (niet) bereik(t)en en wat daaraan te doen? 

Aanpak: we voorzien één dag waarin we wetenschappelijke en praktijkinsteken afwisselen en via onderlinge interactie de belangrijkste antwoorden helpen formuleren. We nodigen de deelnemers uit om op basis van die lesdag een eigen netwerkevaluatiestrategie uit te tekenen. Achteraf is er een mogelijkheid om op afspraak een 1-op-1 gesprek met de docent vast te leggen om de eigen netwerkevaluatiestrategie en / of overgebleven vragen te bespreken. 

  

Voor wie  

Iedereen die bezig is met (netwerk)samenwerking en regie  

  

Begeleiding 

Prof. dr. Joris Voets, hoofddocent bestuurskunde en publiek management, Ugent 

Joris Voets is professor bestuurskunde aan de Universiteit Gent. In die hoedanigheid doceert hij onder meer netwerkmanagement in de publieke sector, lokale besturen en public governance aan studenten bestuurskunde en publiek management. Rond deze en aanverwante thema’s (zoals regiovorming) doet Joris onderzoek en dienstverlening aan de praktijk, onder meer in het kader van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Hij publiceert zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte bijdragen. Zijn passie ligt bij beleidsrelevant onderzoek doen en het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Op het vlak van samenwerken in netwerken treedt hij ook regelmatig op als spreker, adviseur en als docent in praktijkgerichte opleidingen. Recent nog gaf hij samen met UA en AMS in opdracht van de Vlaamse overheid vorm aan drie geslaagde edities van een tiendaags opleidingsprogramma ‘masterclass netwerkleiderschap’ waarin de belangrijkste netwerkvraagstukken vertaald en toegepast werden voor en met de deelnemers naar hun dagelijkse praktijk. Hij zit momenteel de klankbordgroep ‘regie en organisatienetwerken in het sociaal beleid’ van de VVSG voor. 

  

Waar en wanneer 

Dinsdag 4 oktober 2022 
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur 
Park Inn, Martelarenlaan 36 3010 Leuven. (Hotel ligt juist naast station Leuven)

 

Deelnameprijs 

150€ VVSG leden, inclusief lunch en koffiepauzes
170€ non-frofit, inclusief lunch en koffiepauzes
250€ privé sector, inclusief lunch en koffiepauzes

We gebruiken onder andere het boek ‘Lokaal besturen in de genetwerkte samenleving’ als documentatie tijdens deze vorming, indien je dit nog niet bezit kan je dit bestellen bij onze uitgeverij met 10% korting. Vraag hiernaar bij je inschrijving.   

Ontdek hier alle modules ‘Leergang lokaal besturen in de genetwerkte samenleving’ 

 

Betaling

Je betaalt na ontvangst van factuur.
 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van het netwerkevent.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info

Heb je specifieke noden of wensen waarmee we rekening moeten houden? We horen het graag.

Opleidingssessies

04 okt '22