Ook in het werkjaar 2021-2022 organiseert de VVSG drie bijeenkomsten van het lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren.

Het netwerk zet ondersteuning op voor de lokale diensthoofden vrije tijd.  Heel verschillende onderwerpen komen er aan bod, zoals  uitwisseling rond sectoraal of algemeen vrijetijdsbeleid, organisatie  en dienstverlening. De sectoren sport, cultuur en jeugd zijn vaak terugkomende onderdelen van een dienst vrije tijd en kennen allen lokale beleidsautonomie. Een lerend netwerk waarbij kennis gedeeld wordt tussen verschillende gemeenten is dan een onontbeerlijke bron van inspiratie, feedback en reflectie. Vanuit de VVSG voorzien we in toonaangevende en inspirerende  sprekers, boeiende praktijkvoorbeelden en de algemene organisatie van de bijeenkomst. De vragen en insteken waarover we ons buigen komen uit het netwerk zelf.

Inhoudelijke focus 2021-2022:

Wie ooit deelnam aan dit netwerk weet dat we graag werken met een algemene noemer om op maat te kunnen inspelen op lokale of acute noden en onderwerpen. Toch is dit thema meer dan een containerbegrip. Meer dan ooit moeten diensten vrije tijd immers verbindingen aangaan met andere diensten, organisaties en participatievormen. Het wordt de rode draad doorheen onze bijeenkomsten.

Let op: Op donderdag 5 mei organiseert VVSG opnieuw een Trefdag, ditmaal in Kortrijk. We integreren deze in de bijeenkomsten van ons lerend netwerk. Dit betekent dat wanneer je je inschrijft voor ons lerend netwerk je meteen ook ingeschreven bent voor de VVSG Trefdag (als 3e bijeenkomst).

Bijeenkomst 1: donderdag 18 november 2021, 10:00 - 16:00, Mechelen Predikheren

 • In Mechelen geeft dr. Joris De Corte een voorzet rond het verbinden, netwerken en voeren van regie binnen organisaties. Hij is expert in advieslening bij overheden en social profit, waar hij organisaties ondersteunt  bij samenwerking rond complexe uitdagingen.

  Daarnaast een viertal werktafels. Mogelijke insteken komen van de deelnemers. Het kan gaan om thema’s als de  interne reorganisatie van de vrijetijdsdienst of het schrijven van subsidiedossiers,…. We nodigen ook De Nieuwe Opdrachtgevers uit om kort hun werking toe te lichten

  Omdat we sinds lang terug op locatie zitten, organiseren we ook een werkbezoek.

Bijeenkomst 2: donderdag 10 maart 2022, 10:00 - 16:00, Antwerpen (locatie te bevestigen)

 • Onder voorbehoud: Naast de werktafels voorzien we ruimte voor onze partners in vrijetijdsbeleid (binnen de sectoren cultuur, sport en jeugd).
  We hanteren dezelfde formule als dag 1.

Bijeenkomst 3: VVSG Trefdag, donderdag 5 mei 2022, Kortrijk

De Trefdag zet haar schouders onder het thema  "Slim verbinden", een dag waar het moeilijk kiezen wordt tussen sessies, werkbezoeken en ontmoetingen.

 

Wat mag je verwachten?

Tijdens een lerend netwerk delen we vragen, inzichten en oplossingen met collega's. Op beide eerste bijeenkomsten mixen we op maat een aantal elementen: inbreng van een expert, onderlinge kennisdeling, netwerktijd, intervisie. 

Voor de VVSG Trefdag verzekeren we een boeiende selectie sessies en ontmoetingen.

Wat kan jij voor ons doen?

Laat horen welke thema’s je wil bespreken met de collega’s uit andere gemeenten, deel met ons de uitdagingen die spelen in jouw dienst, vertel ons over oplossingen of de zoektocht ernaar. We distilleren hieruit de grondstof voor werktafels en sprekers.

 

Begeleiding

Dit is een initiatief van het VVSG team vrije tijd:

 • Lieselot Decalf, stafmedewerker cultuur en erfgoed
 • Chris Peeters, stafmedewerker jeugd en sport
 • Henk Keygnaert, stafmedewerker welzijn en vrije tijd

Het VVSG team vrijetijdsbeleid begeleidt deze bijeenkomsten maar rekent op een actieve deelname van alle aanwezigen.

 

Doelgroep

Lokale vrijetijdscoördinatoren, diensthoofden vrije tijd (lokale sport-, jeugd-, en cultuursector)

 

Deelnameprijs

De deelnameprijs voor de drie sessies samen bedraagt 200 euro, inclusief lunch, dranken en inschrijving voor de VVSG Trefdag.

 

Covid Safe Ticket

Omwille van het hoge aantal besmettingen, zal je enkel nog kunnen deelnemen aan de vorming als je een geldig Covid Safe Ticket voorlegt (negatieve test, herstelbewijs of vaccinatiebewijs).
Dit kan via de CovidSafe-app of op papier.

 

Info

 • inhoudelijk
  Henk Keygnaert, VVSG-stafmedewerker, henk.keygnaert@vvsg.be, tel 02 211 55 21

 • praktisch
  Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, tel 02 211 55 60

 

__________

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 12 november.

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 11 november 2021. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

__________

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

Opleidingssessies

Geen resultaten