Ook in het werkjaar 2019-2020 organiseren we drie bijeenkomsten van het lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren.
Via dit netwerk organiseren we ondersteuning voor lokale diensthoofden vrije tijd.  Heel verschillende onderwerpen komen er aan bod: uitwisseling rond sectoraal of algemeen vrijetijdsbeleid, management en dienstverlening, enz.. De sectoren sport, cultuur en jeugd, vaak terugkomende onderdelen van een dienst vrije tijd, kennen allen lokale beleidsautonomie. Een lerend netwerk waarbij kennis gedeeld wordt tussen verschillende gemeenten is dan een onontbeerlijke bron van inspiratie, feedback en reflectie. Vanuit de VVSG voorzien we in key note sprekers, boeiende cases en de algemene organisatie van de bijeenkomst. De vragen en insteken waarover we ons buigen komen uit het netwerk.

Inhoudelijke focus 2019-2020:

Vrijetijdscoördinatoren bouwen en onderhouden een vrijetijdsnetwerk en dit zowel binnen de dienst zelf als met andere beleidsdomeinen, vrijetijdsaanbieders, burgers, verenigingen,...
We focussen dit jaar op die netwerkmakelaarsrol, zowel intern als extern. Tijdens de drie bijeenkomsten van de netwerken bekijken we aan de hand van een key note of specifieke werkgroepen of via een thema-namiddag zoals op bijeenkomst 3 telkens een ander aspect van de netwerk(regie)rol:

Bijeenkomst 1: donderdag 21 november 2019

 • Een boeiende vulling van wat containerbegrippen: netwerken, innovatie, regisseren.

Bijeenkomst 2: donderdga 12 maart 2019

 •  focus op de oude getrouwen: dynamiek in een vertrouwd netwerk van instellingen, diensten en raden.

Bijeenkomst 3: donderdag 14 mei 2020

 • De nieuwelingen: de potjes waarop nog geen deksel past, hoe geef je vorm aan samenwerkingen en inspraak met nieuwe partners?
  Met een namiddagprogramma met focus op muziek en pop in de Ancienne Belgique.

 

Wat mag je verwachten?

Tijdens een lerend netwerk delen we vragen, inzichten en oplossingen met collega's. Elk van de 3 bijeenkomsten mixen we op maat een aantal elementen: expertinput, onderlinge kennisdeling, netwerktijd, intervisie.  

 

Begeleiding

Dit is een initiatief van het VVSG team vrije tijd:

 • Hilde Plas, stafmedewerker cultuur en erfgoed
 • Chris Peeters, stafmedewerker jeugd en sport
 • Henk Keygnaert, stafmedewerker welzijn en vrije tijd

Het VVSG team vrijetijdsbeleid begeleidt deze bijeenkomsten maar rekent op een actieve deelname van alle aanwezigen.

 

Doelgroep

lokale vrijetijdscoördinatoren, diensthoofden vrije tijd (lokale sport-, jeugd-, en cultuursector)

 

Deelnameprijs

De deelnameprijs voor de drie sessies samen bedraagt 180 euro, inclusief lunch, dranken en documentatiemateriaal.

 

Info

 • inhoudelijk
  Henk Keygnaert, VVSG-stafmedewerker, henk.keygnaert@vvsg.be, tel 02 211 55 21

 • praktisch
  Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, tel 02 211 55 60

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

Opleidingssessies

14 mei '20