Op 1 februari 2019 werd een voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten ingediend in het Vlaams parlement.


Dit decreet legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen alle betrokken partners (zoals scholen, cultuur-, recreatie-, vrije tijd-, jeugd- en sportinitiatieven, speelpleinwerk, deeltijds kunstonderwijs enz.) bij het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur krijgt daarvoor - via het Vlaams Gemeentefonds - middelen op basis van algemene parameters als aantal kinderen woonachtig en schoollopend in de gemeente.


Dit decreet biedt volgens de VVSG ruimte aan de lokale besturen voor lokaal maatwerk en om lokaal een samenwerking op te zetten tussen opvangvoorzieningen, scholen, cultuur-, recreatie-, vrije tijd-, jeugd- en sportinitiatieven, deeltijds kunstonderwijs enz. Een samenwerking die vooral het kind ten goede komt en alle kinderen naschools alle kansen geeft op ontplooiing en spelen.

Maar het ‘decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten’ stelt de lokale besturen voor een nieuwe uitdaging. Via een Lerend Netwerk Regie “Buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met vele partners” willen wij de lokale besturen begeleiden in het realiseren daarvan.


Doelstelling Lerend Netwerk

Het Lerend Netwerk zet in op: informeren, inspireren via praktijkvoorbeelden, maar ook via verfrissende reflecties en meningen, uitdaging, inzichten, kennis en ervaringen delen met relevante sectoren en onderling, uitwisselen met andere besturen over aanpak, oplossingen en werkwijzes. Ambitieus? We gaan er helemaal voor. We zetten jou als deelnemer aan de slag met concrete werkinstrumenten en maken werk van sleutelcompetenties als omgaan met weerstand, netwerk en overleg begeleiden.

 

Doelgroep

Beleidsverantwoordelijken en -makers regie buitenschoolse opvang tewerkgesteld in een lokaal bestuur, zowel medewekers als mandatarissen zijn welkom. Iedereen die binnen een lokaal bestuur verantwoordelijk is voor het realiseren van een samenwerking tussen de diverse betrokken partijen, zoals scholen, cultuur-, recreatie-, vrije tijd-, jeugd- en sportinitiatieven, speelpleinwerk, deeltijds kunstonderwijs enz.), ongeacht zijn hoofdopdracht.
In het Lerend netwerk brengen we steden en gemeenten van allerlei plumage samen: centrumstad, landelijke gemeente, organisator buitenschoolse kinderopvang of net niet, veel middelen of veel minder middelen. Tijdens de dag is er telkens een gezamelijk gedeelte, maar gaan we vooral ook aan de slag in kleine werkgroepen waardoor uitwisseling echt kan bevorderd worden met gelijkgezinden of besturen/medewerkers met gelijkaardige uitdagingen.


Programma

Dag 1 (dinsdag 21 januari): Kind centraal 
- Werk maken van een visie op buitenschoolse opvang en de samenwerking met/rol van diverse partners in de gemeente (vanuit een omgevingsanalyse)
- Aan de slag met de kinderrechten

Dag 2 (dinsdag 21 april): Partners centraal 
- Werk maken van een lokaal samenwerkingsverband buitenschoolse opvang met iedereen die een aanbod heeft voor schoolkinderen
- Aan de slag met relevante partners

Dag 3 (maandag 5 oktober): Kwaliteit centraal
- Werk maken van een kwaliteitsvol aanbod
- Aan de slag met het inspiratiekader en de kwaliteitsvoorwaarden van Kind en Gezin (kleuteropvang)

Dag 4 (dinsdag 8 december): Participatie
- Werk maken van participatie van ouders, kinderen en de betrokken lokale actoren
- Aan de slag met allerlei vormen van participatie

 

Deelnameprijs

  • € 150 voor VVSG leden
    in deze deelnameprijs zit alle documentatiemateriaal en catering inbegrepen.


Info

  • inhoudelijk: Ann Lobijn, VVSG-Steunpunt Kinderopvang, ann.lobijn@vvsg.be
  • praktisch: Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, tel. 02 211 55 60


Preventiemaatregelen COVID-19

Bekijk hier onze maatregelen ter preventie van het coronavirus.


__________

Inschrijven

  • tot en met dinsdag 14 januari


Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.


Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot dinsdag 7 januari
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

__________


Organisatie

Dit Lerend Netwerk is een initiatief van VVSG, VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk),ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid) en Bataljong (netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren).

Opleidingssessies

08 dec '20