Wegens de huidge coronamaatregelen, zal de vorming van 24/11 online doorgaan.

Onze koloniale geschiedenis beïnvloedt tot op de dag van vandaag onze maatschappij. In bibliotheken, scholen, tradities en de openbare ruimte van steden en gemeenten zijn koloniale denkbeelden en verwijzingen aanwezig die historisch gegroeide, maar discriminerende machtsverhoudingen in stand houden. Het leertraject ‘Dekoloniseer je gemeente’ geeft je inzicht in het complexe concept ‘dekolonisering’ en handvaten om die blinde vlek te doorbreken en aan te pakken vanuit de lokale realiteit.

Tijdens de introductiesessie (12/12/2019) werd verduidelijkt wat het concept ‘dekolonisering’ anno 2019 betekent en waarom lokale besturen hier op moeten inzetten. Samen verkenden we prioritaire actieterreinen voor lokale besturen waarrond in thematische vervolgsessies gewerkt zal worden. Dit najaar zullen vormingen plaatsvinden over (1) dekolonisering van cultuur- en vrijetijdsbeleid en (2) dekolonisering van mondiaal beleid en samenwerking met diaspora. In het voorjaar van 2021 zal een vorming plaatsvinden rond dekolonisering in het onderwijs.

* Deelnemers die specifieke vragen hebben over onderstaande thema's en hier graag een antwoord op krijgen tijdens de sessies, kunnen hun vragen bezorgen aan Jules Dewinter
 

Mondiaal beleid en samenwerking met diaspora (24 november)

In deze vorming zoomen we in op de mondiale werking van lokale besturen. Want de kolonisatie heeft ook haar sporen nagelaten in de manier waarop we vandaag aan ontwikkelingssamenwerking doen. Historisch gegroeide, koloniale machtsverhoudingen gebaseerd op paternalisme en superioriteitsdenken, laten zich immers moeilijk volledig doorbreken. Westerse denkkaders en belangen zijn nog steeds dominant. Dat zie je in het internationale handelssysteem en in internationale organisaties, maar je merkt het ook in de dagelijkse praktijk: mondiale ambtenaren en stedenbandcoördinatoren worstelen vaak met aspecten als wederkerigheid, gelijkwaardigheid en interculturele communicatie. Hoe verhouden de doelstellingen van beide partners zich tot elkaar en tot lokale behoeften en oplossingen? Welke positie hebben grassroots-organisaties en inheemse bevolkingen om de vorm en denkkaders van 'ontwikkelingshulp' te beïnvloeden? Zijn er voldoende mechanismen voor gelijkwaardige inspraak en participatie? Hoe maak je mondiale evenementen inclusiever en communiceer je op een niet-stereotyperende manier? Allemaal complexe vragen zonder pasklare antwoorden.

Tijdens deze vorming geven we inzicht in de noodzaak om ontwikkelingssamenwerking te dekoloniseren en reiken we handvaten aan om daar als mondiale ambtenaar mee aan te werken. Alvast één uitstekende manier om te doen, is samenwerken met diaspora. ‘Het Zuiden’ is immers hier bij ons aanwezig en hen betrekken bij het lokaal mondiaal beleid van je gemeente of stad kan heel wat wins opleveren.

In de voormiddag staat samenwerking tussen lokale besturen en diasporagroepen op de agenda, in de namiddag gaat Nadia Nsayi dieper in op dekolonisering in internationale samenwerking. ’s Middags serveren we een Afrikaanse lunch. We sluiten de dag af met een (optionele) dekoloniale wandeling door Brussel.
 

Programma

We hebben het 'live' programma omgebogen naar een digitaal alternatief. We werken in 2 grote blokken. Je kan beide blokken volgen of kiezen voor een van beide. Geef dit bij je inschrijving even aan.

Deel 1: Dekolonisering van (gemeentelijke) internationale samenwerking (10u - 12u)

 • Digitale dekoloniale wandeling
 • Lezing Nadia Nsayi (curator beeldvorming MAS, voormalig beleidsmedewerker Broederlijk Delen, auteur ‘dochter van de dekolonisatie’) over dekolonisering van ontwikkelingssamenwerking.

Deel 2: Lokale samenwerking met diaspora (13u - 14u30)

 • Jacques Mevis (4de- Pijlersteunpunt, 11.11.11) over diaspora-organisaties, het aanbod van het 4de-Pijlersteunpunt en kansen en knelpunten bij samenwerking tussen lokale besturen en diaspora.
 • Iemand van diaspora
 • Ann-Sophie Deneyer (mondiaal ambtenaar Stad Brussel) over de rijke ervaringen met Brusselse diaspora-verenigingen.
 • Break-out groepen
   

Cultuur en vrijetijdsbeleid (30 september)

In deze vorming zoomden we in op het lokaal cultuur- en vrijetijdsbeleid. ‘Diversiteit’ heeft voor sector en beleid intussen een prioriteit en het aantal talentvolle artiesten en organisatoren met een migratieachtergrond groeit zienderogen. Maar klinkt hun stem intussen ook even luid als die van hun witte collega’s? Verandert er ook iets in de structuren van de cultuurinstellingen?

Het is tijd om van ‘diversiteit’ naar ‘dekolonisering’ te gaan. Dat zal het lokale cultuurbeleid alleen maar verrijken. Maar waarover gaat ‘dekolonisering van cultuur’ juist? Waarom is het belangrijk om er werk van te maken en hoe doe je dat? Hoe zet je hefbomen zoals culturele canon, programmatie, representatie, publiekswerking, jeugdwerking, enzovoort in om werk te maken van een inclusieve, gelijke samenleving? 

Programma

 • Dekoloniale fietstocht door Antwerpen. We gaan in gesprek bij koloniale instituten en monumenten. De tocht start aan het Centraal-Station om 9u30 (stipt, ontvangst tussen 9u en 9u30) en eindigt om 11u bij Bibliotheek Permeke, waar de vorming doorgaat.
   
 • Ontvangst door Christel Kumpen, directrice Bibliotheek Permeke
   
 • Praktijkvoorbeelden Bibliotheek Permeke, met o.a. Zakayo Wandoloh (R&D burgerschap, Stampmedial) over Congo University
   
 • Workshops dekolonisering van cultuur: goede praktijkvoorbeelden, beeldvorming, representatie, canon, programmatie, restitutie, intersectionaliteit, appropriatie, …
   

Lesgevers

Tunde Adefioye: stadsdramaturg in Brussel, oprichter en cultuurcoördinator Urban Woorden vzw (in 2013 bekroond met de Cultuurprijs voor cultuureducatie van de Vlaamse overheid). Curator (ism Warrior Poets) Beyond the Binary. Geeft lezingen en speeches. Doceert US Popular (Black) Visual Culture bij St-Lucas Antwerpen.

Judith Elseviers: licentiaat in de rechten en master ecologie en cultuurmanagement. Judith zette zich in als bestuurder voor de multidisciplinaire kunstenorganisatie vzw Lege Maag en is lid van de raad van bestuur van het lokaal cultuurbeleid van het district Antwerpen. Ze geeft lezingen aan musea, academies, universiteit over dekolonisatie en de rol van kunst hierin.

Lies Busselen: antropologe en historica. Lies werkt als onderzoekster in het Africamuseum van Tervuren. Bij de Werkplaats Immaterieel Erfgoed doet ze onderzoek naar de Brusselse kaart van immateriële erfgoedpraktijken.

 

Doelgroep

Doelgroep 30 september: ambtenaren die werken rond vrije tijd, cultuur, gelijke kansen & integratie, diversiteit, participatie, jeugd, mondiaal beleid en bij uitbreiding iedereen die interesse heeft voor het thema.

Doelgroep 24 november: mondiale ambtenaren, stedenbandcoördinatoren en bij uitbreiding iedereen die interesse heeft voor het thema.
 

Deelnameprijs

Gratis
 

Inschrijven

Inschrijven kan via de link onderaan deze pagina.
​​​​​​​Geef bij je inschrijivng ook aan of je deel 1, deel 2 of beide delen zal volgen.


Preventiemaatregelen COVID-19

Bekijk hier onze maatregelen ter preventie van het coronavirus.


Info

 • Inhoudelijk | Jules Dewinter, stafmedewerker Internationaal | jules.dewinter@vvsg.be | T 0472 03 76 91
   
 • Praktisch | Elke Van den Wijngaert, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen | elke.vandenwijngaert@vvsg.be | T 02 211 56 60

Opleidingssessies

24 nov '20