Steeds meer lokale besturen organiseren (naast gezinsopvang) ook zelf groepsopvang samenwerkende onthaalouders. Een aantal lokale besturen investeren zelfs actief in infrastructuur door bijvoorbeeld locaties ter beschikking te stellen of te renoveren. Het aantal groepsopvangen samenwerkende onthaalouders georganiseerd door een lokaal bestuur is de laatste jaren dan ook sterk gestegen. Hierdoor krijgen we ook het signaal van veel verantwoordelijken dat zij vaak voor extra (nieuwe) uitdagingen komen te staan. Niet alleen regelgevend zijn er verschillen ten opzichte van de klassieke vorm van gezinsopvang, ook de begeleiding van een ‘mini-team’ samenwerkende onthaalouders vergt vaak specifieke vereisten en competenties. Daarom organiseren we in 2021 provinciaal een intervisiemoment voor verantwoordelijken die de begeleiding van groepsopvang samenwerkende onthaalouders reeds op zich nemen.

Tijdens deze intervisie willen we jullie met behulp van diverse intervisiemethodieken de kans geven om ervaringen uit te wisselen. Je krijgt de mogelijkheid om casussen te bespreken waarbij we oplossingsgericht en waarderend inzoomen op situaties waar je als verantwoordelijke mee te maken krijgt in het begeleiden van samenwerkende onthaalouders. Daarnaast is er ruimte om specifieke vragen waar jullie mee worstelen te bespreken en werkinstrumenten onder de loep te nemen die jullie kunnen ondersteunen in de (praktische) begeleiding van jullie samenwerkende onthaalouders. Heb je een vraag over de begeleiding van samenwerkende onthaalouders? Benieuwd naar hoe andere verantwoordelijken hiermee omgaan? Is het soms moeilijk om te gaan met onderlinge conflicten of weerstand tussen de begeleiders onderling? Of loop je weleens vast op praktische zaken zoals het zorgen voor vervanging van een zieke kinderbegeleider in de groepsopvang samenwerkende onthaalouders? Weet je niet goed hoe je de opstart van een nieuwe groepsopvang samenwerkende onthaalouders moet aanpakken of zoek je een goed systeem voor de registratie van de kinderbegeleiders? En wat met de kostenverdeling? Het zijn allemaal vragen die aan bod kunnen komen tijdens deze intervisies.

Elk intervisiemoment wordt begeleid door een regionale medewerker, nl. Ann De Smaele en Maartje Vanhaverbeke.
 

Doelgroep

verantwoordelijken diensten voor onthaalouders

 

Waar en wanneer

  • 16 november, van 9.30 tot 12.30 uur ONLINE via MS Teams
  • 25 november, van 9.30 tot 12.30 uur ONLINE via MS Teams
  • 2 december, van 9.30 tot 12.30 uur  ONLINE via MS Teams
  • 9 december, van 9.30 tot 12.30 uur ONLINE via MS Teams

 

 

Deelnameprijs

Deelnemen is gratis, maar kan enkel als lid van het VVSG Steunpunt Kinderopvang.

 

__________

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot één week voor de start

 

Annuleren

Graag een seintje als je onverwacht verhinderd bent, zo beperk je mee de kostprijs van dit VVSG-initiatief en bied je ook aan anderen de kans om deel te nemen.
Of laat je vervangen door een collega.

__________

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Opleidingssessies

02 dec '21
09 dec '21