Sinds 1 juni 2021 werken alle diensten gezinszorg (inclusief erkende diensten logistieke hulp) en indicatiestellers voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de voormalige Vlaamse zorgverzekering) met de BelRAI Screener. Deze screener vervangt de BEL-profielschaal als zorgbehoefte-inschalingsinstrument.

Alle opgeleide indicatiestellers zijn verplicht na de basisopleiding jaarlijks een intervisiemoment bij te wonen.

Opgelet: Ben je lid van een welzijnsvereniging met een eigen BelRAI-trainer in huis, neem dan eerst met hen contact op om na te gaan of je kan aansluiten bij hun intervisiemomenten.

 

Begeleiding

 • Leen Van Den Heuvel, VVSG regionaal stafmedewerker
 • Leen Peeters, Coördinator thuiszorg Zorggroep Orion

 

Waar en wanneer?

Het intervisiemoment zal digitaal via MS Teams, van 9 tot 12 uur, doorgaan op:  

 • Groep 12: 19/09/2022 
 • Groep 13: 3/11/2022
 • Groep 14: 28/11/2022
 • Groep 15: 1/12/2022 
 • Groep 16: 5/12/2022 

De volgende intervisiemomenten zullen op locatie doorgaan van 9.30 tot 12 uur (ontvangst om 9 uur) met aansluitend lunch: 

 • Groep 10: 8/9/2022 in Gent - Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent
 • Groep 11: 13/09/2022 in Leuven - Hostel De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven

Deelnameprijs

 • Deelname is 30€ per persoon voor VVSG-leden dankzij de middelen uit het VIA4-akkoord publieke sector.
 • Exclusief voor VVSG-leden

 

Info

 • inhoudelijk: Leen Van Den Heuvel, Regionaal Stafmedewerker thuiszorg, leen.vandenheuvel@vvsg.be, tel. 02 211 56 77
 • praktisch: Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, tel. 02 211 55 60

 

__________

Inschrijven

Gelieve tijdig in te schrijven, er worden max. 12 deelnemers per groep toegelaten

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 3 dagen voor de aanvangsdatum van de intervisie. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

__________

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Opleidingssessies

01 dec '22
05 dec '22