Informatiesessie voor lokale besturen over het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD2)

De Vlaamse regering komt met een tweede editie van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD2). De investeringsmiddelen van dit VRD2-programma (30 miljoen in totaal) worden ingezet voor innovatieve digitaliseringsprojecten waarbij intensief samengewerkt wordt over de grenzen van beleidsdomeinen en bestuurslagen heen. Het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid heeft op de zitting van 23 april 2020 beslist om het VRD2-programma toe te spitsen op het garanderen van de continuïteit van de generieke componenten van VRD1: (1) Mijn Burgerprofiel, (2) E-loket voor ondernemers, (3) Kruispuntbank Vlaanderen/MAGDA, (4) Webplatform, (5) Generieke loketfunctionaliteiten en (6) Lokale besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD)

De VVSG vindt het belangrijk dat de geselecteerde VRD2-projecten ook bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de lokale besturen. De VRD2-projecten moeten m.a.w. ook bruikbaar en meteen inzetbaar zijn voor de lokale besturen of (indirect) meerwaarde opleveren voor hen.

Deze gratis digitale infosessie is bedoeld om de lokale besturen een inzicht geven in de bestaande projectvoorstellen, feedback hierop te formuleren en zelf projectvoorstellen aan te reiken. 

Opgelet, deze sessie is enkel voorbehouden voor onze leden-lokale besturen! 

Programma:

1. Verwelkoming + introductie VRD2

  9u00 - 9u10

2. Cluster 1: Generieke loketcomponenten

  9u10 - 10u00

3. Cluster 2: generiek procescomponenten met slimme data

 10u00 - 10u50

4. Pauze

 10u50 - 11u00

4. Cluster 3: Lokale besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD)

 11u00 - 11u50

5. Slot + afspraken

 11u50 - 12u00

De bestaande projectvoorstellen zijn alvast zeer beknopt beschreven per cluster in een presentatie. In de aanloop van deze informatiesessie zal er nog bijkomende info worden verspreid. We mikken per cluster op een presentatie van 30min en 20min feedback.

Opleidingssessies

Geen resultaten