Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket organiseert een webinar om de Leidraad Subrogatie OCMW toe te lichten. Deze leidraad werd opgesteld in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie en de VVSG. De doelstelling van deze leidraad is het toekennen van voorschotten op Groeipakket door het OCMW zoveel mogelijk te beperken. Deze leidraad is te vinden op Gpedia, het kennisportaal Groeipakket.


We starten met een opfrissing van het Groeipakket zelf. Waaruit bestaat het Groeipakket? Wat zijn de toekenningscriteria? Daarna verduidelijken we de tips om vooraleer een voorschot te betalen contact met de uitbetaler op te nemen. Verder komen de terugbetalingsmodaliteiten aan bod. Hier wordt onder meer het onderscheid tussen een bijslagtrekkende, een begunstigde en een ontvanger toegelicht en wordt ingegaan op de procedure om een toegekend voorschot te verrekenen. Ten slotte worden nog een aantal aandachtspunten aangekaart. Er is ook ruimte om vragen te stellen.

 

Doelgroep


(Hoofd) Maatschappelijk werkers van een OCMW en andere medewerkers die het Groeipakket opvolgen

 

Wanneer

 

  • donderdag 20/01/2022 van 9.30 tot 11.30 
  • dinsdag 25/01/2022 van 13.30 tot 15.30

 

Digitaal


Je ontvangt de week vooraf per mail de link om deel te nemen via MS Teams.  
Ter info: Dit Webinar wordt opgenomen en later ter beschikking gesteld. 

 

Inschrijving

Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier: Inschrijving webinar Voorschotten Groeipakket .
Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht. 


Voor meer informatie: partners@vutg.be

Opleidingssessies

25 jan '22