De regelgever verwacht van woonzorgvoorzieningen tegen eind 2022 een procedure over grensoverschrijdend gedrag. We merken echter dat dit gemakkelijker lijkt dan het is. Want wat is grensoverschrijdend gedrag precies? En wanneer is gedrag grensoverschrijdend? Kunnen we grensoverschrijdend gedrag voorkomen? En zo niet, hoe gaan we er dan het best mee om? Op deze studiedag ga je samen met experts ter zake op zoek naar antwoorden op deze vragen. We doen dit aan de hand van Grenswijs, ontwikkeld door Sensoa, Pimento en Icoba, om organisaties te helpen in het opmaken van een beleid voor agressie, pesten én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze studiedag helpt je met andere woorden op weg bij een beleid rond fysieke, emotionele en lichamelijke integriteit. 

 

 

 

Programma:

 

Plenair - welkom en voorstelling Grenswijs

Wat is overschrijdend gedrag? Waar en wanneer kan het voorkomen in de ouderenzorg en vooral: wat kunnen we doen om het te voorkomen? Bart Vandenbussche, mede-auteur van Grenswijs.be, licht toe wat deze beleidstool voor de ouderenzorg zou kunnen betekenen. We beginnen bij het begin: hoe creëer je een klimaat waar het fijn werken en leven is? Ook bespreken we wat je kan doen na een incident om de schade te beperken en eruit te leren. 

Workshopronde 1

1. Grenswijs reageren op grensoverschrijdende situaties. Reflecties op individueel niveau
Iedereen in je organisatie krijgt vroeg of laat te maken met grensoverschrijdend gedrag. Maar wanneer is gedrag grensoverschrijdend? In welke mate? En hoe reageer je erop? Samen met Erika Frans, mede-auteur van het Grenswijs systeem, gaan we oefenen op door jullie ingebrachte situaties*. Is dit grensoverschrijdend? Waarom? En welke reactie is gepast? We besteden voldoende aandacht aan wanneer jouw eigen grenzen worden overschreden. Wat doe je hiermee?
*Deelnemers van deze workshop worden aangemoedigd om bij inschrijving een casus of vraag door te geven. Een situatie waarvan ze zich afvragen wat een grenswijze reactie is.

2. Pesten, ook onze zorg. Omgaan met pestgedrag in LDC, GAW, CDV en WZC
Helaas blijkt pesten iets wat niet enkel bij jongeren voorkomt, maar ook bij ouderen die in groep leven. Hoe reageer je wanneer ouderen zich onderling of naar jou(w medewerkers) niet fijn gedragen? Wat doe je met aanhoudend geroddel, ‘grapjes’ en/of plagerijen tussen collega’s? Hoe reageer je best om te bouwen aan een aangename sfeer in jouw lokaal dienstencentrum, woonzorgcentrum, groep van assistentiewoningen of centrum voor dagverzorging? Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten en pestexpert verheldert de dynamiek die eigen is aan pestsituaties. Kortom, je komt tijdens deze sessie te weten hoe je preventief en curatief met pesten kan omgaan.  
*Deelnemers van deze workshop worden aangemoedigd om bij inschrijving een pestcasus aan te dragen die gebruikt kan worden tijdens de sessie.

3. Incidenten inschatten en gepast anticiperen op organisatieniveau
Een zorgkundige roept vaak naar haar cliënten. Een bewoner nodigt een sekswerker uit. Een collega voelt zich geviseerd omwille van mopjes over zijn lichaamsbouw. Bart Vandenbussche neemt je in deze sessie mee in een Grenswijs beleidsverhaal. Hoe maak je beleid dat een antwoord geeft op grensoverschrijdend gedrag? Hoe voorkom je ze zoveel mogelijk? En hoe maak je een klimaat waar het fijn wonen en werken is? We vertrekken vanuit casussen en denken na welke beleidsmatige acties mogelijk zijn.
*Deelnemers van deze workshop worden aangemoedigd om bij inschrijving een casus of vraag in te sturen. Een situatie waarvan ze zich afvragen wat een beleidsmatige reactie is.

4. Melden, meldkanalen, meld- en onderzoeksprocedures
Hoe ga je zorgvuldig om met meldingen? Hoe loopt het proces en wie heeft welke rol daarin? Hoe draagt een zorgvuldige afhandeling van een melding bij aan de meldingsbereidheid en wat zijn de valkuilen die leiden tot een lagere meldingsbereidheid? Marion Weitering, trainer en adviseur Governance & Integrity Nederland deelt vanuit haar expertise als adviseur integriteit de do’s en don’ts ten aanzien van het omgaan met meldingen van een integriteitschending, waaronder interpersoonlijke schendingen. Dit doet zij op een interactieve manier en maakt daarbij gebruik van fictieve maar realistische casuïstiek.

Middagpauze

Plenair debat:
Naast een goed preventief beleid, is het natuurlijk essentieel om gepast te reageren op grensoverschrijdend gedrag. Lennert Noppe, coördinator van de woonzorglijn, geeft ons een inzicht in welk soort klachten de woonzorglijn bereiken en hoe de woonzorglijn hier verder mee omgaat na het ontvangen van de klacht. Vanuit de woonzorglijn worden enkele casussen voorgelegd aan Bart Vandenbussche, die samen met experten en het publiek op zoek gaat naar een grenswijze reactie. 

Workshopronde 2

5. Agressie bij dementie. Een normale reactie?
Jij gaat vandaag Jef verzorgen. Dit is elke dag weer een hele uitdaging. Hij staat ervoor gekend zeer agressief uit de hoek te komen tijdens de zorg. Maar hoe ga je hiermee om? Of nog beter, hoe voorkom je dit gedrag? Expertisecentrum Kantel gaat met jou praktisch aan de slag om inzicht te krijgen binnen deze problematiek. Samen gaan we voor een belevingsgerichte én praktische aanpak.
*Deelnemers van deze workshop worden aangemoedigd om bij inschrijving een casus of vraag door te geven.

6. Nazorg in je beleid
Hoe word je opgevangen na mogelijk grensoverschrijdend gedrag? Als beleidsmaker installeer je best systematische nazorg, zodat je het natuurlijke verwerkingsproces van bewoners en medewerkers kan ondersteunen en kan zorgen dat het slachtoffer en omstaanders de gebeurtenis een plaats geven in hun leven. In deze sessie zoom je in op de stappen die nodig zijn in de opvolging van grensoverschrijdend gedrag. Welke cultuur is hierbij nodig? Hoe organiseer je zowel zorg voor medewerkers als voor de gebruikers?

7. Ouderen en seksualiteit: over feiten en fabels
“Seks bij ouderen kan je beter ontraden want dit kan gevaarlijk zijn voor het hart.” Feit of Fabel? Over seksualiteit van ouderen, en zeker van zorgbehoevende ouderen, zoals ouderen die thuiszorg ontvangen of bewoners van WZC doen heel wat fabels de ronde. Deze fabels belemmeren ouderen vaak om op een positieve manier hun seksualiteit te beleven, met mogelijk grensoverschrijdend gedrag tot gevolg. In deze sessie onderscheidt Miek Schepers, coördinator van Aditi vzw feit van fabel. Ze vertelt aan de hand van voorbeelden hoe seksualiteit in ouderenvoorzieningen op een gezonde, niet-grensoverschrijdende manier mogelijk is als we ons laten leiden door de feiten i.p.v. door fabels.

8. Positief klimaat creëren in je voorziening: wat hebben medewerkers nodig om fijn, oké gedrag mogelijk te maken?
In deze workshop zet je in op de eerste stappen van een beleid rond grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand van een snelle scan ontdek je waar jouw organisatie best eerst op inzet. Vervolgens maak je de blauwdruk voor een beleidsplan dat medewerkers helpt om agogisch te reageren, preventieve acties te organiseren en ruimte te laten voor ouderen om veilig en fijn samen te leven, ook met plaats voor seksuele beleving. We leiden je door de tools op Grenswijs, en zoomen in op enkele oefeningen die je nadien ook met je team en je bewoners kan doen om te komen tot een visie op grensoverschrijdend gedrag.

 

Doelgroep

Medewerkers van woonzorgvoorzieningen in de ouderenzorg (woonzorgcentrum, groep van assistentiewoningen, centrum voor dagverzorging, centrum voor kortverblijf, centrum voor herstelverblijf, lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg, dienst voor oppashulp, dienst voor thuisverpleging, dienst voor gastopvang,…), zowel (team)verantwoordelijken als (individuele) zorgverleners en beleidsmedewerkers.
Ook ouderenbeleidsmedewerkers en seniorenconsulenten en iedereen die (professioneel) met ouderen begaan is.

 

Deelnameprijs

  • VVSG-leden betalen 80 euro per persoon
  • Niet-VVSG-leden betalen 135 euro per persoon

 

Info

  • Inhoudelijk | Melanie Demaerschalk, Stafmedewerker ouderenzorg - melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72

  • Praktisch | Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen - cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60


 

__________

Inschrijven

Inschrijven kan via de knop onderaan deze pagina.

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van de factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot donderdag 9 juni 2022. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

__________

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) ism Sensoa 

 

 

Opleidingssessies

23 jun '22