Jouw data als grondstof voor een slimmer lokaal bestuur

Ben je op zoek naar inspiratie, inzichten en concrete handvatten om jouw datamaturiteit te verhogen? Wil je meer draagvlak creëren voor een echt databeleid in jouw organisatie?

Ga dan in het najaar met ons mee op ‘Expeditie data’! 

 

Inspiratiesessies

Vanaf september organiseren we elke maand een online inspiratiesessie. De sessies duren maximum 2 uur, met uitzondering van de oktobersessie die 4,5 uur zal innemen. Alle inspiratiesessies zijn gratis.

Data en tijdstippen vullen we hier aan van zodra bekend. 

 

Datagedreven innoveren: lessen uit Nederland

27 september van 13 tot 15 uur

In 2020 vergeleek een Nederlands onderzoeksteam in opdracht van A&O fonds Gemeenten 18 cases datagedreven werken van Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag was ‘Wat zijn beproefde innovatie-en leerstrategieën om dataprojecten in gemeenten succesvol uit te voeren?

Het onderzoek kende enkele typische invalshoeken:

- niet zozeer normerend (hoe moet je het doen), maar speurend naar de praktijk: hoe verlopen projecten datagedreven werken in Nederlandse gemeenten?

- Wat als je door de bril van innovatie kijkt naar het datagedreven werken? Tot welke interessante conclusies en bevindingen kom je dan? Omdat innoveren ook leren is, stond ook het thema leren centraal.

Tijdens dit webinar staan we stil bij de geleerde lessen van deze projecten. We leren over de diverse aanpakken om een dataproject op te starten, hierrond samen te werken, zowel binnen de organisatie als met de markt, te implementeren en op te schalen. We laten ook de gemeente Enschede aan het woord, om de praktijk van een dataproject in Nederland dichterbij te halen.

Het programma:

  • Inleiding en verwelkoming door Nathalie Dumarey, programmamanager innovatie en digitale transformatie van de VVSG
  • Datagedreven innovatie in Nederlandse gemeenten Toelichting van de resultaten van het onderzoek, Martin Jansen, strategisch adviseur digitale innovatie, gemeente Utrecht
  • Inspiratie uit Enschede: Monitor Veiligheid  Toelichting door Brechtje Munsterhuis, adviseur veiligheid gemeente Enschede
    Enschede begon in 2015 met datagedreven werken. Onder leiding van de CIO en de gemeentesecretaris werd er kleinschalig gestart, met twee pilots. Een van de thema’s voor die pilots werd ‘veiligheid’. De nieuwe burgemeester van de gemeente Enschede wou meer inzicht en een meer proactieve aanpak in het veiligheidsdossier. Ook wilde Enschede meer gebiedsgericht gaan werken. Doelen voor de pilot Monitor Veiligheid waren onderbouwde beleidskeuzes kunnen maken, regie kunnen voeren op dossiers met partners, inzicht krijgen in achterliggende oorzaken en trends in veiligheidsproblematieken en effectievere inzet van middelen.

    Samen met een extern IT-bedrijf werd een veilige omgeving gecreëerd, waarbinnen met een datawarehouse met politiedata en met behulp van Power BI aan de slag kon worden gegaan. Er werd ook een dashboard ontwikkeld die interessante inzichten gaf.  De inzet van het dashboard is inmiddels opgeschaald naar veertien Nederlandse gemeenten.

We voorzien ook voldoende tijd voor vragen en interactie met de sprekers!

Praktische vragen?
Stel ze aan Kirsten Hachmang, verantwoordelijke voor de organisatie van vormingen en evenementen, kirsten.hachmang@vvsg.be

Schrijf je in via de site


Ronde tafel ‘Samen Slim’: monitoren van drukte in tijden van Corona

28 oktober 2021 van 10 tot 15.30 uur (met lunchpauze)

De voorbije maanden werden allerlei slimme technologieën ingeschakeld om de drukte in onze steden en gemeenten te monitoren om zo te kunnen nagaan of de social distancing voldoende kan worden gerespecteerd en om te kunnen ingrijpen wanneer nodig. Die methodieken van crowd management hebben ook een meerwaarde ná de coronacrisis, in het kader van toerisme, evenementen, handelsbeleid enz.

Tijdens deze sessie verkennen we enkele projecten van steden die met de technologie aan de slag zijn gegaan. We leren o.a. over de aanpak en projecten van de stad Gent, Kortrijk & Turnhout. De lokale deskundigen delen hun objectieve ervaringen en geleerde lessen en gaan met de deelnemers hierover in gesprek.

In de namiddag nodigen we bedrijven uit die een aanbod hebben voor lokale besturen om drukte te meten en monitoren. De bedrijven krijgen telkens beperkte tijd om hun diensten en producten te pitchen en na elke pitch voorzien we voldoende tijd voor vragen. Aangezien het een interactieve sessie is, beperken we het aantal deelnemers (max 25).  

Praktische vragen?
Stel ze aan Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen,  ann.ronsmans@vvsg.be.

Schrijf je in via de site

 

Meer halen uit bestaande dataportalen

30 November 2021 van 10 tot 11u

Meten is weten. Met de juiste data kan je als lokaal bestuur datagedreven beslissingen nemen. Maar wat als iemand voor jou al het meetwerk gedaan heeft? Er zijn al veel dataportalen, vaak beheerd door de centrale overheden, die nuttige datasets bevatten voor het lokaal bestuur. Die portalen zijn nog te onbekend en onderbenut. In deze sessie stellen we enkele van die grote portalen voor en vertelt een lokaal bestuur hoe ze aan de slag ging met de beschikbare gegevens.

De portalen die we aan bod laten komen zijn de “gemeente- en stadsmonitor”, de “vrijetijdsmonitor” en het dataportaal van “provincie in cijfers”.


Praktische vragen?
Stel ze aan Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen,  ann.ronsmans@vvsg.be .

 Schrijf je in via de site
 

Data voor interne monitoring van projecten en processen

December 2021

Correcte, kwaliteitsvolle data zijn ook voor het management heel belangrijk. Met goed georganiseerde data, hou je als manager de vinger aan de pols bij de verschillende processen en projecten in jouw organisatie. Door het monitoren van data kan je opgestelde doelen en indicatoren opvolgen en aftoetsen en kom je tot betere en sterkere evaluaties. Tot slot kunnen data ook bijdragen aan de kostenbeheersing. Om tot correcte analyses te komen, heb je nood aan... juist, opnieuw die data!

Tijdens deze sessie laten we verschillende lokale besturen aan het woord over hun dataprojecten. De sessie richt zich in de eerste plaats op algemeen directeuren en leden van het managementteam.

 

Aan de slag met datavisualisatie – en analyse

Januari 2022

In deze sessie vertellen steden en gemeenten over hun ervaring met datatools om data te analyseren en visualiseren voor diverse doeleinden.  We zorgen ervoor dat een diversiteit aan tools aan bod komen (Power Bi, Tableau, Cliq View, CliqSense, Aphrodite…) en focussen op de concrete meerwaarde/impact ervan. De exacte praktijken en lokale besturen die we aan het woord laten, worden in een latere fase in overleg tussen VVSG en VLAIO geselecteerd.

 

Doelgroep

De inspiratiesessies zijn toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen of andere organisaties die lid zijn van de VVSG. 

 

Deelnameprijs

Deelnemen aan de inspiratiesessies is gratis. Inschrijven kan tot en met één dag voor de sessie. Om 12 uur sluiten we telkens de inschrijvingen af. 

 

Meer informatie

Inhoudelijke vragen? Stel ze aan Nathalie Dumarey, programmamanager innovatie en digitale transformatie, nathalie.dumarey@VVSG.be

 

 

Expeditie data is een  initiatief van de VVSG en het Agentschap Innoveren en Ondernemen in kader van het project ‘Smart cities’.

 

Opleidingssessies

28 okt '21
30 nov '21