Jouw data als grondstof voor een slimmer lokaal bestuur

Ben je op zoek naar inspiratie, inzichten en concrete handvatten om jouw datamaturiteit te verhogen? Wil je meer draagvlak creëren voor een echt databeleid in jouw organisatie?

Ga dan in het najaar met ons mee op ‘Expeditie data’! 

 

Inspiratiesessies

Vanaf september organiseren we elke maand een online inspiratiesessie. De sessies duren maximum 2 uur. Alle inspiratiesessies zijn gratis.

Data en tijdstippen vullen we hier aan van zodra bekend.

Meer halen uit bestaande dataportalen

30 November 2021 van 10 tot 11u

Meten is weten. Met de juiste data kan je als lokaal bestuur datagedreven beslissingen nemen. Maar wat als iemand voor jou al het meetwerk gedaan heeft? Er zijn al veel dataportalen, vaak beheerd door de centrale overheden, die nuttige datasets bevatten voor het lokaal bestuur. Die portalen zijn nog te onbekend en onderbenut. In deze sessie stellen we enkele van die grote portalen voor en vertelt een lokaal bestuur hoe ze aan de slag ging met de beschikbare gegevens.

De portalen die we aan bod laten komen zijn de “gemeente- en stadsmonitor”, de “vrijetijdsmonitor” en het dataportaal van “provincie in cijfers”.


Praktische vragen?
Stel ze aan Nele Timmermans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen,  nele.timmermans@vvsg.be 

 Schrijf je in via de site
 

Data voor interne monitoring van projecten en processen

14 December 2021

Correcte, kwaliteitsvolle data zijn ook voor het management heel belangrijkDoor goed georganiseerde data kan je als manager beter vinger aan de pols houden bij de verschillende processen die doorlopen worden in de organisatie en bij de verschillende projecten die worden uitgevoerd.  Door het monitoren hiervan kan je mee opgestelde doelen en indicatoren opvolgen en aftoetsen, komen tot betere, meer gestoffeerde evaluaties van projecten en processen om bij te sturen waar nodig.

Wat staat er op het programma?

Tijdens deze sessie leren we uit de praktijk.

We leren hoe je een intern breed gedragen monitoringsysteem kan (laten) opzetten voor het opvolgen van het meerjarenplan om op die manier goed te kunnen bijsturen in functie van het bereiken van de gestelde doelen. We maken de brug met het proces van hoe je vanuit een methodiek om tot een gedragen meerjarenplan te komen kan gaan naar een gedragen monitoringsysteem.  We kijken ook verder en nemen ook de reguliere werking in de scope mee en kijken hoe je lokale manager ook deze werking goed kan monitoren in functie van het sturen ervan. We dudien ook het belang van het scherp stellen van de achterliggende processen (hoe data inputten, ontsluiten...) maar ook het belang van het aanduiden van rollen en verantwoordelijkheden.  We staan stil bij succesfactoren en valkuilen.

Docenten

Jurgen Vanoverbeghe, financieel directeur van de gemeente Kuurne en
Wim Dewever, voorrmalige beleidscoördinator van de gemeente Kuurne, inmiddels strategisch coördinator van de VVSG.

Jurgen en Wim geven vaak in duo opleiding over deze materie en putten hierbij uit hun eigen ervaring en praktijk in het lokaal bestuur. Beiden hebben ruime ervaring met beleidsvoorbereiding en-planning, monitoring en beleidsevaluatie (verplichte rapportering binnen BBC en aanvullende rapportering om te sturen, maar ook rond organisatiebeheersing)

Doelpubliek

We mikken met dit webinar specifiek op het management van het lokaal bestuur: algemeen directeuren, leden van het managementteam en andere leidinggevenden.

Praktisch

  • Het webinar gaat online door via MS Teams op dinsdag 14 december 2021 van 10u tot 12u.
  • Deelname is gratis, inschrijven is wel verplicht.
  • 1 dag voor het webinar ontvang je een link om deel te nemen.
  • De opname en presentatie zijn achteraf beschikbaar via de webinarbibliotheek op de VVSG-website.

    Schrijf je in via de site 

Meer informatie

Aan de slag met datavisualisatie – en analyse

Januari 2022 

In deze sessie vertellen steden en gemeenten over hun ervaring met datatools om data te analyseren en visualiseren voor diverse doeleinden.  We zorgen ervoor dat een diversiteit aan tools aan bod komen (Power Bi, Tableau, Cliq View, CliqSense, Aphrodite…) en focussen op de concrete meerwaarde/impact ervan. De exacte praktijken en lokale besturen die we aan het woord laten, worden in een latere fase in overleg tussen VVSG en VLAIO geselecteerd.

(meer info volgt!)

Doelgroep

De inspiratiesessies zijn toegankelijk voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen of andere organisaties die lid zijn van de VVSG. 

 

Deelnameprijs

Deelnemen aan de inspiratiesessies is gratis. Inschrijven kan tot en met één dag voor de sessie. Om 12 uur sluiten we telkens de inschrijvingen af. 

 

Meer informatie

Inhoudelijke vragen? Stel ze aan Nathalie Dumarey, programmamanager innovatie en digitale transformatie, nathalie.dumarey@VVSG.be

 

 

Expeditie data is een  initiatief van de VVSG en het Agentschap Innoveren en Ondernemen in kader van het project ‘Smart cities’.

 

Opleidingssessies

Geen resultaten