Expeditie data: Aan de slag met datavisualisatie – en analyse voor een slimmer lokaal bestuur

Lokale overheden beschikken over een massa aan data in allerlei digitale toepassingen, databanken en bestanden. Daarnaast zorgde de komst van het Internet of Things voor nieuwe databronnen: allerlei geconnecteerde apparaten zoals camera’s en sensoren capteren en generen een stortvloed aan data en dat aantal blijft exponentieel groeien. Al deze data zijn erg bruikbaar om projecten, dienstverlening of interne processen te monitoren, optimaliseren of het beleid bij te sturen. Data-analyses helpen ook om beleidskeuzes en beslissingen vorm te geven, motiveren en evalueren of om lokale uitdagingen preciezer te definiëren. Ze worden niet voor niets aanzien als de grondstof van slimme steden en gemeenten.

De technieken om data te analyseren en te visualiseren zijn toegenomen en dit biedt heel wat kansen voor lokale besturen.  Zogenaamde “business intelligence tools” kunnen een handig hulpmiddel zijn. Ze helpen om data te visualiseren en inzichten te delen binnen je organisatie, of je kan de data insluiten in een app of website. Op basis van verschillende databronnen kan je bovendien visueel aantrekkelijke rapporten maken.
 

Wat komt er aan bod in dit webinar?

Tijdens dit webinar leren we uit de praktijk. We laten enkele lokale besturen aan het woord die aan de slag zijn gegaan met datavisualisatie-rapportage en - analyse tools.  Ze vertellen hun ervaringen, lichten toe welke stappen ze hebben gezet om tot resultaten te komen en focussen op de concrete meerwaarde/impact die het datagedreven werken voor hen heeft gehad. We voorzien voldoende ruimte voor interactie en vragen.


Het programma

1. Welkom & inleiding
door Nathalie Dumarey, programmamanager innovatie en digitale transformatie van de VVSG

2. Het COVID-19 dashboard en digitale rapportage in Sint-Niklaas
Els Podevyn en Jolien De Boodt (stad Sint-Niklaas) lichten toe hoe ze de eerste stappen zetten in Power BI. Krijg onder andere een blik op het rapport dienstverlening, het rapport opgemaakt in het kader van het programma ‘Veilig en leefbaar Sint-Niklaas’ en een mogelijke aanpak voor de toekomst. Daarnaast komt de werkwijze en meerwaarde van hun Covid-19 dashboard in ‘Sint-Niklaas in cijfers’ aan bod. Dit dashboard bouwden ze in samenwerking met Genk en Gent uit, met gedetailleerde corona- en vaccinatiecijfers voor iedereen beschikbaar.

3. Vinger aan de pols houden in de interne organisatie en budgettering in Harelbeke
Filip Hellyn toont in enkele korte demo’s hoe Harelbeke gebruik maakt van power BI om data te ontsluiten en visualiseren voor zowel intern als extern gebruik. Zo kunnen medewerkers van de organisatie een power BI rapport consulteren om budgetten op te volgen. Ook personeelsgegevens kunnen op die manier gevisualiseerd en geanalyseerd worden. Daarnaast wordt getoond hoe Harelbeke enkele kerncijfers ter beschikking stelt van de burger via de website (Harelbeke in cijfers).


4. Door data beter inzichten in dienstverlening in Roeselare 
In de stad Roeselare worden gegevens van meldingen van burgers die binnenkomen via het meldingskanaal 1788 gestructureerd en gevisualiseerd in een digitaal Power BI dashboard. Hierdoor kan de stad haar dienstverlening verbeteren. Wouter De Spiegelaere en Benny Meyns vertellen hoe ze aan de hand van dit dashboard monitoren hoe vragen en meldingen van burgers doorheen de organisatie stromen, welke doorlooptijden ze hebben, rond welke onderwerpen de meeste vragen komen, op welke plaatsen in de stad... en welke impact dit heeft gehad op hun organisatie en dienstverlening.
 

Praktisch 

  • Het webinar is toegankelijk voor alle medewerkers en mandatarissen van lokale besturen of andere organisaties die lid zijn van de VVSG.
  • Het webinar gaat online door via MS Teams op donderdag 27 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur
  • Deelname is gratis en enkel voorbehouden voor lokale besturen - leden van de VVSG, inschrijven is wel verplicht. Inschrijven kan tot 26 januari om 12.00 uur
  • 1 dag voor het webinar ontvang je een link om deel te nemen.
  • De opname en presentaties zijn achteraf beschikbaar via de webinarbibliotheek op de VVSG-website


Meer informatie

Meer weten over het belang van data, de kansen en aandachtspunten voor lokale besturen? Neem dan zeker een kijkje op onze nieuwe webpagina ‘Data in het lokaal bestuur’ Je vindt er handvaten voor een lokaal databeleid, inspirerende praktijken en tools.

Expeditie data is een initiatief van de VVSG en het Agentschap Innoveren en Ondernemen in kader van het project ‘Smart cities’.

 

Opleidingssessies

27 jan '22