Doelgroepen en cliëntsituaties in thuiszorg worden steeds complexer. Taakgerichte hulpverlening biedt vaak onvoldoende een antwoord op de hulpvraag. Vertrekken vanuit doelstellingen ipv vanuit taken biedt vaak wél een antwoord op een complexe vraag.

Zowel het nieuwe woonzorgdecreet als het decreet eerstelijn benadrukken de noodzaak van meer behoeftegerichte, doelstellingsgerichte zorg. Maar hoe kom je in de praktijk tot goed geformuleerde zorgdoelstellingen?

De vorming die we aanbieden in 2022 helpt je mee op weg: vertrekkende vanuit het sjabloon Zorg-Esperanto voorzien we een vorming van drie dagen:

-         Dag 1: Geweldloze, verbindende communicatie

-         Dag 2: Hoe breng je behoeften, doelstellingen, waarden en middelen in kaart? Hoe ga je in gesprek met de betrokken actoren? (Doelstellingsgericht werken via Zorg-Esperanto)

-         Dag 3: Terugkomdag

 

Doelgroep

  • Begeleidend medewerkers van diensten voor gezinszorg

 

Wanneer

  • Maandag 12 september, 21 november, 19 december 2022
  • telkens van 9.30 tot 16 uur
  • Clemenspoort, Overwale 3 te 9000 Gent

 

Deelnameprijs

  • €90 (VVSG-leden) dankzij de middelen uit het VIA4-akkoord publieke sector
  • Deze vorming wordt exclusief voor VVSG-leden georganiseerd

 

Info

  • inhoudelijk: Leen Van Den Heuvel, Regionaal stafmedewerker thuiszorg, leen.vandenheuvel@vvsg.be, 02 211 56 77
  • praktisch: Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

     

__________
 

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 5 september

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot maandag 29 augustus. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.
 

__________
 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Opleidingssessies

12 sep '22