Brussel, start 2 maart 2020Binnen Thuiszorg neemt de complexiteit van doelgroepen en cliëntsituaties toe. Taakgerichte hulpverlening biedt vaak onvoldoende een antwoord. Dit signaal kregen we het afgelopen jaar meermaals vanuit de praktijk.
Doelstellingsgericht werken kan hierop een antwoord bieden. 
Het nieuwe woonzorgdecreet, alsook het decreet eerstelijn, onderschrijven de noodzaak van meer behoeftegerichte en doelstellingsgerichte zorg. 
Maar hoe kom je in de praktijk tot goed geformuleerde zorgdoelstellingen?
De vorming die we aanbieden in 2020 helpt je mee op weg.


Vertrekkende vanuit het sjabloon Zorg-Esperanto voorzien we een vorming van drie dagen:

  • Dag 1: Geweldloze, verbindende communicatie
  • Dag 2: 

o    Hoe breng je behoeften, doelstellingen, waarden en middelen in kaart?
o    Hoe ga je in gesprek met de betrokken actoren?
o    Casusbespreking

  • Dag 3: Terugkomdag

 

Doelgroep

  • Begeleidend medewerkers van diensten voor gezinszorg

 

Wanneer

 

Deelnameprijs

  • €90 (VVSG-leden) dankzij de middelen uit het VIA4-akkoord publieke sector

 

Info

  • inhoudelijk: Leen Van Den Heuvel, Regionaal stafmedewerker thuiszorg, leen.vandenheuvel@vvsg.be, 02 211 56 77
  • praktisch: Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

__________

Inschrijven

  • tot en met maandag 24 februari

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk maandag 17 ferbruari.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

__________

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Opleidingssessies

07 sep '20