Onze superdiverse samenleving roept bij veel mensen nieuwsgierigheid, onzekerheid, verwondering, fascinatie en weerstand op. Zowel in het dagelijkse contact als in de hulp- en dienstverlening rijst de vraag hoe we met die diversiteit constructief kunnen omgaan. Tijdens een online vorming leer je effectief communiceren met anderstaligen en reiken we modellen en praktische tools aan om klanten en burgers cultuursensitief te benaderen.

 

Programma

Communiceren met anderstaligen

 • Hoe kan je vlot, duidelijk en kwaliteitsvol communiceren met anderstaligen?
 • Welke hulpmiddelen bestaan er?
 • En hoe bepaal je of je kiest voor een contacttaal, sociaal tolken, pictogrammen, …?
   

Je leert hoe je de verschillende communicatietools kan inzetten in de juiste situatie.

Cultuursensitief handelen

 • Hoe kan je klanten met diverse migratieachtergronden, socio-economische profielen en  verschillende geloofsovertuigingen cultuursensitief benaderen?
 • Is kennis van culturen noodzakelijk wanneer je in contact komt met personen met een migratieachtergrond?
 • Waardoor kunnen er discussies of misverstanden ontstaan?
 • Aan de hand van concrete casussen onderzoeken we welke verschillen er spelen in communicatie.

Je krijgt duidelijke ondersteuning mee over hoe je misverstanden kan aanpakken.
Er wordt ook aandacht besteed aan het uitwisselingen van concrete ervaringen en er wordt gekeken hoe mogelijke knelpunten kunnen opgelost worden.
 

Voor wie

Maatschappelijk werkers en andere eerstelijnsmedewerkers van lokale besturen.

 

Begeleiding

Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering (AGII)
 

Deelnameprijs

VVSG-leden: 150 euro per persoon, inclusief documentatie
niet VVSG-leden 210 euro per persoon, inclusief documentatie

 

Waar en wanneer

De online opleiding duurt 3 halve dagen en wordt online georganiseerd op:

 • vrijdag 22 oktober 2021
 • vrijdag 26 november 2021
 • vrijdag 17 december 2021 

telkens van 9u tot 12u. (Inloggen vanaf 8.45u)
De link naar de opleiding en de documentatie wordt tijdig bezorgd aan de ingeschreven deelnemers.

Info

Opleidingssessies

22 okt '21