Wat? 

Vanaf 2021 geeft VVSG/Diverscity je maandelijks de kans om deel te nemen aan een gratis, online moreel beraad. We bespreken een dilemma of andere integriteitsvraag dat door een openbaar WZC/GAW/CDV werd ingebracht. Het gaat over situaties waar een casusinbrenger voor een lastige morele keuze of beslissing staat. Een situatie waar de vraag opduikt ‘Wat is hier en nu het juiste, het integere dat mij te doen staat?  

 

Waarom? 

Het nieuwe woonzorgdecreet vraagt aan woonzorgvoorzieningen om een beleid te voeren rond ethisch verantwoorde zorg (art. 4 §2 5°). Dilemma’s op dinsdag wil jullie helpen hier vanuit de praktijk invulling aan te geven.  

VVSG/Diverscity biedt al enkele jaren dilemmatrainingen/ vorming moreel beraad in de zorg aan. We merken dat, door regelmatig een dilemma op deze geijkte manier te bespreken, de werking van woonzorgvoorzieningen stelselmatig verbetert, en er dus hands-on gewerkt wordt aan ethisch verantwoorde zorg.  

Om jullie hierbij te ondersteunen, bieden we niet enkel dilemmatrainingen aan, maar bieden we jullie nu ook elke eerste dinsdag van de maand de mogelijkheid om gratis enerzijds je eigen dilemma of casus in te brengen, maar anderzijds ook de vaardigheden, aangeleerd op de dilemmatrainingen, blijvend te onderhouden.  

 

Wanneer? 

  • elke eerste dinsdag van de maand (5 januari 2021, 2 februari 2021, 2 maart 2021, …), behalve in juli en augustus. 

  • van 9u tot 12u 

 

Hoe? 

Via de 7 stappen die aangeleerd werden op de dilemmatraining zoeken we samen wat het integere antwoord is op de gestelde vraag. We stellen kritische vragen, onderzoeken blinde vlekken, wegen rechten, wensen en belangen zorgvuldig tegen elkaar af en brengen kwetsbaarheden in kaart. Doel van het onderzoek is om de blik en bijgevolg ook de mogelijkheden van de casusinbrenger scherp te stellen en te verruimen. Op die manier helpen de aanwezigen de casusinbrenger bij het maken van een integere en gefundeerde keuze of beslissing. We helpen maw de casusinbrenger om zelf een beslissing te nemen. 

 

Wie? 

Iedereen die in de openbare ouderenzorg staat kan een casus inbrengen. Hier is geen voorkennis voor vereist, enkel een mailtje op voorhand met daarin de casus die je graag zou bespreken, of een telefoontje naar Melanie Demaerschalk op 02/2115572. 

Wie de dilemmatraining reeds volgde, kan het geleerde onderhouden door op een zelf gekozen aantal momenten deel te nemen aan dilemma’s op dinsdag. Gezien alle casussen uit WZC/GAW/CDV komen, zijn er vaak lessen te trekken uit gelijksoortige dilemma’s in de eigen organisatie. Je kiest zelf hoeveel/welke dagen je graag deelneemt. De groep bestaat bijgevolg elke maand uit andere deelnemers. Interesse? Schrijf hier in

VVSG voorziet maandelijks een opgeleide procesbegeleider. 

 

In 't kort: 

  1. Online moreel beraad 

  1. Gratis! 

  1. Eerste dinsdag van elke maand (behalve grote vakantie) 

  1. 9u-12u 

  1. Vrije keuze over hoeveel/welke je dagen je wenst deel te nemen 

Opleidingssessies

Geen resultaten