!Exclusief voor Raadsvoorzitters!

 

 

Beste voorzitters,

Graag nodigen we u uit voor de toelichting van de resultaten van de bevraging die we onlangs organiseerden over digitaal en hybride vergaderen.
Iets meer dan de helft van de raadsvoorzitters vulde de bevraging in. Hierdoor krijgen we een goed zicht op de impact van de digitale raadszittingen.
Uit de eerste resultaten van de bevraging blijkt alvast dat er geen eensgezindheid is over de mogelijkheid om ook na de coronacrisis digitaal te vergaderen. Voor de mogelijkheid om hybride te vergaderen is er meer enthousiasme.

Op de digitale bijeenkomst van vrijdag 23 april van 10u30 tot 12u gaan we dieper in op de interessante resultaten. Aan de hand hiervan bekijken wat dit kan betekenen voor de aanpassingen van de huishoudelijke reglementen van de raad. Immers, het decreet lokaal bestuur zal digitale en hybride raadsvergaderingen onder bepaalde voorwaarden (los van corona)  – en wanneer de raad dit zelf regelt – mogelijk maken.

Zoals steeds zorgen we voor interactie en ervaringsuitwisseling.
Voor wie er niet kan bij zijn: de resultaten worden nadien ter beschikking gesteld op het voorzittersplatform (of u vraagt ze via mail).
 

Digitaal, hoe zo?
Door de coronamaatregelen zien we ons genoodzaakt om deze coolegagroep digitaal te organiseren. Schrijf je in voor deze vorming en je ontvangt voorafgaand een link om deel te nemen via MS Teams.

 

Inschrijven
Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be of via mail naar ann.ronsmans@vvsg.be.

!Opgelet: dit opzet is exclusief bedoeld voor Raadsvoorzitters!Info inhoudelijk
Pieter Vanderstappen en Marian Verbeek, VVSG-beleidsmedewerkers
marian.verbeek@vvsg.be, 02 211 55 31 

 
Info praktisch
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

Organisatie
Een organisatie van de VVSG.

Opleidingssessies

23 apr '21