Het sociaal onderzoek, de sociale balans, het sociaal verslag en een werkbaar GPMI


In deze opleiding bekijken we stapsgewijs:

  • Hoe een sociaal onderzoek kan verlopen en hoe het het startpunt is voor verdere acties;
  • Op welke manier je, tijdens het sociaal onderzoek, een goede sociale balans van je cliënt opmaakt;
  • Welke elementen vervolgens best opgenomen worden in het sociaal verslag en op welke manier;
  • Hoe het GPMI ten slotte vorm wordt gegeven, op basis van al het voorgaande, en in onderling overleg met je cliënt.

De wetgeving en de omzendbrieven worden uiteraard gebruikt als basis.
De opleiding zal interactief verlopen en heeft ook tot doel kennis, ervaringen en praktijken uit te wisselen.

 

Begeleiding

Ria Vandaele, coördinator sociale zaken OCMW Ledegem
 

Waar en wanneer 

vrijdag 1 oktober 2021  
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur 
Huis Madou: VVSG vzw, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel 

Vrijdag 28 januair 2022 
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur 
Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent
 

Deelnameprijs

€220 (exclusief VVSG-leden) inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes

 

Betaling

Na ontvangst van de factuur.

 

Annuleren 

Annuleren kan kosteloos tot één week voor startdatum. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

 

Info

  • inhoudelijk
    Miet Remans, stafmedewerker sociaal werk, miet.remans@vvsg.be tel. 02 211 56 37
  • praktisch
    Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, gudrun.hellinckx@vvsg.be  tel. 02 211 55 57​

Opleidingssessies

01 okt '21
28 jan '22