Zorgraad

Gepubliceerd op: 17-06-2019

In de laatste nieuwsbrief van het Agentschap Zorg en Gezondheid over de hervorming van de eerste lijn (13/06/2019) werd het besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning en subsidiëring Zorgraden besproken. Op vraag van de VVSG werd de rol van de lokale besturen in de cluster welzijn, die zich onder andere uit via de werking van de sociale diensten van het OCMW, verduidelijkt.

Op advies van de Raad van State werden de sociale diensten van de OCMW’s in het BVR zorgraden geschrapt uit de cluster van de welzijnsactoren (zie onze eerdere communicatie hierover).

Via deze weg brengen we graag onder jullie aandacht dat ondanks het schrappen van de sociale diensten uit de cluster welzijn, nog steeds iemand van het lokaal bestuur, bv. van de sociale dienst van het OCMW, kan worden aangeduid om het perspectief en de expertise in de cluster welzijnsactoren van de zorgraad te brengen en in deze cluster een vertegenwoordiging op te nemen. In de nieuwsbrief van het Agentschap wordt dit als volgt verwoord: “Dit betekent dus ook dat iemand van het OCMW in principe nog altijd kan worden aangeduid om vanuit de cluster welzijn in de zorgraad te zetelen”.

We hopen dat met deze informatie de lokale besturen de noodzaak van hun betrokkenheid in de zorgraad kunnen onderbouwen, opdat het belang van hun werking ook in de welzijnscluster van de zorgraad erkend wordt.