Auteur:

Gepubliceerd op: 17-07-2019

Mantelzorgers zijn personen die zorgen voor iemand uit hun omgeving. Dit kan familie zijn, maar ook vrienden, kennissen of buren. Het kan gaan over iemand die zorg nodig heeft omwille van handicap, ouderdom, ziekte of psychische moeilijkheden. Mantelzorgers zetten zich in vanuit de persoonlijke band die ze met iemand hebben en zijn een onmisbare schakel in de thuiszorg. Dit vraagt om de nodige erkenning en ondersteuning.

Als lokaal bestuur of lokale zorgorganisatie sta je dicht bij de inwoners en speel je een belangrijke rol in het ondersteunen van mantelzorgers. Benieuwd wat je kan doen? Bekijk het filmpje van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en neem een kijkje op www.mantelzorgers.be. Je leest er meer over wat je als gemeente kan doen voor mantelzorgers en allerlei andere interessante informatie over mantelzorg. Je kan ook activiteiten voor mantelzorgers delen in de activiteitenkalender en zo zorgen voor een ruime verspreiding. Maak de website mee bekend bij je collega’s, inwoners en mantelzorgers. Zo zorgen we samen voor mantelzorgers!

Iris De Mol