Auteur:

Gepubliceerd op: 07-04-2022

Vlaanderen verwacht naar schatting 120.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Deze tijdelijk beschermde vluchtelingen gaan doorgaans vlot toegang krijgen tot de Vlaamse arbeidsmarkt. Ook al zal het niet voor iedereen een haalbare kaart zijn om op korte termijn aan de slag te gaan, toch zijn er zeker ook mensen bij die snel aan het werk kunnen en willen. In de publieke zorg- en welzijnssector maakt men zich klaar voor snelle tewerkstelling voor die vluchtelingen uit Oekraïne die dit zelf wensen. Met het algemeen tekort in kinderopvang, thuiszorg en ouderenzorg willen we van de nood een deugd maken.

De eerste prioriteit voor de vluchtelingen zijn uiteraard basisbehoeften, zoals voeding, huisvesting, kledij, gezondheid en psychosociale opvang. Daarna ook onderwijs voor de meegekomen kinderen. Op middellange termijn is ook een zinvolle betalende job een noodzaak. Het gaat vaak over hoger opgeleide vluchtelingen, waarvan sommigen in de zorgsector in Oekraïne werkzaam waren. De zorgsector en de zorgopleidingen kenmerken zich aldaar door een goede kwaliteit. We vernemen dat heel wat tijdelijk beschermden hun leven hier snel willen hernemen en aan de slag willen gaan in een zorgjob voor de duur van het conflict.

Werkwilligen kunnen via de lokale werkwinkels vrij snel in het Vlaams arbeidscircuit komen (via een inburgeringstraject). De VDAB zal instaan voor een taalbad Nederlands. Vluchtelingen uit Oekraïne die in België permanent een gereglementeerd gezondheidszorgberoep willen uitoefenen, moeten eerst een erkenning van hun diploma aanvragen en ook federaal toelating vragen om te mogen werken in de zorg. Dit is alvast een kans om de toegang tot de Vlaamse en Belgische zorgberoepen in een mondiale context te testen. Europa onderzoekt momenteel welke diploma’s uit Oekraïne in aanmerking komen. Voor de niet-gereglementeerde gezondheidszorgberoepen kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht bij de VDAB. We raden onze leden aan om hun vacatures te melden bij VDAB op Werkplek vrij? | VDAB

Vluchtelingen uit Oekraïne die in België permanent een gereglementeerd gezondheidszorgberoep willen uitoefenen, moeten eerst de erkenning van hun diploma aanvragen. Dat moeten ze doen bij het NARIC (National Academic Recognition Information Center) van de Vlaamse overheid. Om het gezondheidsberoep tijdelijk of occasioneel uit te oefenen, moeten zij ook toelating vragen bij de FOD Volksgezondheid.

Meer informatie vindt u op de website van Zorg en Gezondheid. Die informatie is ook beschikbaar in het Engels.

Het tekort aan medewerkers in welzijn en zorg en de schaarste op de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen op die manier verminderen. De openbare welzijns- en zorgsector zal de Oekraïense vluchtelingen in elk geval met open armen ontvangen.

Mike Deschamps