Auteur:

Gepubliceerd op: 29-04-2021

Vorig jaar nam Minister van Onderwijs Ben Weyts het initiatief om zomerscholen te financieren om zo de leerachterstand van de eerste lockdown te remediëren. Samen met Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers besliste Minister Weyts de zomerscholen ook de komende vier jaar te ondersteunen.  

Het concept van de zomerscholen werd intussen bijgestuurd: per project worden voortaan middelen toegekend voor de regeriol enerzijds en het onderwijs- en vrijetijdsaanbod anderzijds. De VVSG is blij met deze financiële erkenning van de regierol van lokale besturen. Zo kunnen lokale besturen nog beter hun coördinerende rol opnemen. Daarnaast voorziet Vlaanderen ook in de ondersteuning van de begeleiders van de zomerschool. Hiervoor wordt samengewerkt met Schoolmakers

Een onderwijsinstelling of lokaal bestuur dat 1 of meerdere zomerscholen wil organiseren kan een online aanvraag voor subsidiëring indienen tot en met vrijdag 30 mei 2021
 

1. Financiering
 

  • Financiering regierol lokale besturen: 20 euro per leerling voor de volledige duur van de zomerschool. Lokale besturen die een regierol voor de ondersteuning en coördinatie van zomerscholen opnemen, kunnen financiering ontvangen. Dit geldt enkel wanneer een lokaal bestuur vanuit zijn regierol een gezamenlijke aanvraag indient voor verschillende onderwijsinstellingen op zijn grondgebied. Deze financiering gaat altijd naar het lokaal bestuur. 
     
  • Financiering van het onderwijs- en verrijkingsaanbod: €45 per leerling per dag. Wanneer het lokaal bestuur een regierol opneemt, wordt deze subsidie eveneens uitbetaald aan het lokaal bestuur. Op basis van onderlinge afspraken en het respectievelijk aandeel in de gemaakte kosten voor de organisatie van de zomerscholen, verdeelt het lokaal bestuur de subsidie over de onderwijsinstellingen die die zomerscholen organiseren.
     
  • Raadpleeg de projectoproep en detailinfo op de website van het Departement Onderwijs en Vorming.
     

2. Informatie, inspiratie en opleidingen


Op zomerscholen.vlaanderen vind je alle nuttige informatie, inspiratie en opleidingen voor zowel organisatoren, coördinatoren als lesgevers en begeleiders van zomerscholen.

Sabine Van Cauwenberge