Auteur:

Gepubliceerd op: 09-07-2019

Je gemeente maakt binnenkort een nieuw meerjarenplan op. Daarin mag lokaal mondiaal beleid niet ontbreken, zeker nu mondiale uitdagingen zich meer dan ooit lokaal laten voelen. Zo’n lokaal mondiaal beleid, dwars door alle beleidsdomeinen heen, draagt bij tot meer internationale rechtvaardigheid via mondiale beleidskeuzes, mondiaal burgerschap en mondiale samenwerking. Er zijn zes goede redenen om voor de wereld te kiezen.

1. Mis de trein niet

Duurzame ontwikkeling staat boven aan de maatschappelijke en politieke agenda. Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen goedgekeurd waarmee ze streven naar een duurzamere wereld in 2030. De duurzaamheidstrein is vertrokken en zal almaar sneller gaan. Haak dus snel je wagonnetje aan en maak deel uit van de oplossing. Geen duurzame ontwikkeling zonder internationale rechtvaardigheid en partnerschappen. Daarom moeten gemeenten een mondiale reflex creëren die ze rekening doet houden met elkaar, met toekomstige generaties en met de draagkracht van de aarde. Lokaal mondiaal beleid brengt een leerproces op gang, waardoor de nodige mentaliteitswijziging in een stroomversnelling komt.

2. Je gemeente is geen eiland

Globale uitdagingen kennen geen grenzen, maar laten zich wel steeds harder en vooral heel lokaal voelen. Denk maar aan de klimaatverandering, hervestiging van bedrijven in lageloonlanden en de socio-ecologische weerslag van onze consumptie- en productiepatronen. Het goede nieuws is dat lokale besturen wereldwijd het initiatief nemen om die uitdagingen aan te gaan. Het zijn uiteraard gedeelde uitdagingen en dus is het onze gedeelde verantwoordelijkheid om aan oplossingen te werken. Door een lokaal mondiaal beleid neemt een lokaal bestuur die verantwoordelijkheid niet enkel op, maar speelt het ook in op de kansen die de mondiale samenleving biedt. En die zijn talrijk: culturele verrijking, nieuwe afzetmarkten en netwerken, om er maar enkele te noemen.

3. Geef het goede voorbeeld

Gemeenten zijn de overheid die het dichtst bij de burger staat. Ze zijn daarom ideaal geplaatst om hun inwoners bewust te maken van de impact die hun doen en laten heeft op de rest van de wereld. Het bestuur kan hierbij zelf het goede voorbeeld geven. Door in te zetten op internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling en deze op een laagdrempelige manier concreet en zichtbaar te maken, daag je inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen uit ook een steentje bij te dragen. Je doet hen verder kijken dan de grenzen van de gemeente en maakt hen bewust van onze globale verbondenheid.

4. Stimuleer participatie en wereldburgerschap

Ons geluk en welzijn zijn onlosmakelijk verbonden met dat van anderen. In de eerste plaats met dat van onze naasten, maar ook met dat van mensen die verder van ons af staan; zolang mensen het elders niet goed hebben, zullen wij het ook niet goed hebben. Met lokaal mondiaal beleid worden burgers zich bewust van die verbondenheid en werken we aan een solidaire en tolerante samenleving. Lokale mondiale acties en evenementen verruimen de horizon en helpen bij het kaderen en duiden van de vaak complexe beelden en verhalen van over de hele wereld die burgers dagelijks bestoken. Het lokale mondiale beleid van veel gemeenten mondt uit in acties zoals de subsidies voor vierdepijlerinitiatieven of samenwerking met lokale diasporaverenigingen, die een band scheppen tussen organisaties, scholen of zorginstellingen bij ons en in het Zuiden. Het lokale middenveld dat bekommerd is om internationale solidariteit, is doorgaans zeer sterk en actief. Niet met hen samenwerken is een gemiste kans. Via lokaal mondiaal beleid zet je mensen aan tot participatie en versterk je tal van lokale initiatieven.

5. Kleine lasten, grote lusten

Lokale besturen die aan duurzaamheid en internationale rechtvaardigheid werken, kunnen veel realiseren met beperkte middelen. Overschakelen op duurzaam aankoopbeleid en ethisch bankieren bijvoorbeeld oefent druk uit op de markt en op het financiële systeem om ethischer en duurzamer te werk te gaan. En zeg nu zelf: jij investeert toch ook liever in hernieuwbare energie en sociale economie dan in fossiele brandstoffen en wapens? Of wat denk je van investeringen in energie-efficiënte gemeentelijke gebouwen? Die betalen zichzelf doorgaans in een periode van vijf tot zeven jaar terug met de besparing op de energiefactuur, daarna is de winst voor het bestuur. Inzetten op internationale samenwerking genereert ook maatschappelijke voordelen die moeilijker in geld zijn uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan de tiener die mee op inleefreis gaat naar de stedenbandpartner van je gemeente en zich vervolgens jarenlang inzet als vrijwilliger. Of aan de goede praktijken, kennis en ervaring die uitgewisseld worden in het kader van zo’n stedenband.

6. Plaats je gemeente in de schijnwerpers

Dankzij lokaal mondiaal beleid profileer je je als een duurzaam bestuur met een open blik op de wereld. Veel gemeenten met een goed uitgewerkt lokaal mondiaal beleid maken deel uit van internationale netwerken waar expertise wordt uitgewisseld. Bovendien verschijnen er regelmatig projectoproepen – regionaal, nationaal, Europees, internationaal – voor mondiale thema’s waarop je kan intekenen. Door mee te dingen naar onderscheidingen en prijzen kun je je imago en zichtbaarheid een serieuze stimulans geven. Dat bereik je ook door je schouders te zetten onder Agenda 2030 van de Verenigde Naties met de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Steeds meer gemeenten stemmen hun beleidsplannen hierop af. De zeventien doelstellingen vormen de ideale basis om je toekomstvisie vorm te geven en je inspanningen voor sociale, economische en ecologische transitie in de verf te zetten. 

Jules De Winter