Auteur:

Gepubliceerd op: 08-04-2021

In het Vlaamse regeerakkoord werd een bestuurlijke hervorming van de sociale huisvestingssector aangekondigd: sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) vormen één woonactor met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Ondertussen is het ontwerpdecreet al twee keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en ligt het ter advisering voor bij de Raad van State.

Toch zijn er nog heel veel zaken onduidelijk en leven er heel wat vragen.

Om daarop een antwoord te bieden heeft de VMSW op haar website naast alle andere beschikbare informatie ook een aantal FAQ’s op haar website verzameld. Ook het Agentschap Wonen Vlaanderen biedt lokale besturen gerichte informatie aan.

De VVSG-pagina rond de woonmaatschappij tracht alle beschikbare info te bundelen. Gaande van algemene informatie tot verschenen nieuwsberichten, veelgestelde vragen en antwoorden, een schemathisch overzicht bij de procedure om werkingsgebieden af te bakenen en een oplijsting van communicaties door de minister en zijn administraties.

Joris Deleenheer