Auteur:

Gepubliceerd op: 24-10-2019

Termijn nauwelijks haalbaar

Uit een enquête die de VVSG afnam in het voorjaar van 2019 blijkt dat vooral de zoektocht naar een woning voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden zeer problematisch is. De regelgeving stelt dat zij het Lokale Opvanginitiatief (LOI) in principe binnen de twee maanden moeten verlaten. Net als in de VVSG-bevraging van 2017 acht de helft van de respondenten die termijn niet haalbaar. Bij bijna 1 op 5 lukt dit zeer uitzonderlijk, en enkel dankzij de mogelijkheid om het verblijf in het LOI tweemaal met telkens 1 maand te verlengen.

Bovendien hebben niet-EU-burgers het volgens de lokale besturen dubbel zo moeilijk om een woning te vinden als EU-burgers.
 

Lokaal opvanginiatief als doorgeefluik

Uit de enquête blijkt nog dat de LOI's vandaag vooral instaan voor de tijdelijke opvang van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden, waarbij de taak die het LOI nog heeft quasi beperkt wordt tot het vinden van huisvesting. Dit gaat ten koste van andere begeleiding. De LOI's worden zo herleid tot een soort van ‘doorgeefluik’ van de mensen die hier mogen blijven als internationaal beschermde vreemdeling.

De resultaten tonen ook dat erkende vluchtelingen in hoofdzaak in de gemeente willen blijven wonen waar ze ook zijn opgevangen.
 

Hoe nu verder?

Op basis van de resultaten van onze bevraging vragen we aan de federale overheid:

  • de termijn voor het verlaten van een LOI structureel te verlengen,
  • dat de LOI's meer ingezet worden voor de opvang van verzoekers van internationale bescherming met een grote kans op internationale bescherming. Kleinschalige opvang zoals in de LOI's is de beste piste voor de opvang en latere integratie van deze doelgroep.

Aan de Vlaamse overheid vraagt de VVSG:

  • in overleg te gaan met lokale besturen om deze probleempunten aan te pakken.
  • samen met de lokale besturen in overleg te gaan met de federale overheid om het federaal opvangbeleid beter af te stemmen met het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.
  • samen met lokale besturen verder werk te maken van het bestrijden van discriminatie van kwetsbare groepen op de woninghuurmarkt
  • voldoende beleidsruimte vrij te maken om de toegang tot degelijke en betaalbare huurwoningen voor kwetsbare groepen te verzekeren
     

Meer info

Lees ons rapport

Sabine Van Cauwenberge