Auteur:

Gepubliceerd op: 06-11-2019

Een van de eerste actuele vragen die Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het Vlaams Parlement kreeg voorgeschoteld, ging over de winkelleegstand en de afname van het aantal winkels. De vraagstellers wilden weten welke plannen de minister heeft om deze problematiek aan te pakken.

Minister Crevits verwees in haar antwoord naar de in het regeerakkoord (zie p. 44) vermelde evaluatie van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid. De VVSG gaat uiteraard graag in op de uitnodiging om constructief bij te dragen aan deze evaluatie. Wij zijn immers ook van mening dat het decretale kader en het bijhorende instrumentarium voor verbetering vatbaar is én dat extra (onder meer juridische) ondersteuning van de gemeenten nodig zal zijn om het tij te keren.

Dit bleek ook tijdens de recente regionale overlegtafels voor schepenen economie (kortweg: ROS Economie) die de VVSG organiseerde in de 5 provincies. Onder de vlag ‘Van leegstand naar leegstond’ bespraken tientallen burgemeesters en schepenen economie van grote steden tot kleine landelijke gemeenten de uitdagingen op het vlak van winkelbeleid en -leegstand. Ter voorbereiding van deze overlegtafels stelden we een bondige inspiratiefiche op: ‘Winkelleegstand: van symptoombestrijding naar structurele oplossingen’.

Tijdens de pittige dialogen met de schepenen werden geen taboes of heilige huisjes geschuwd. We kijken er alvast naar uit om vanuit een even open en constructieve houding de dialoog met de Vlaamse overheid en de handelsorganisaties aan te vatten.

Bart Palmaers