Auteur:

Gepubliceerd op: 06-02-2020

Dit najaar reikt de Europese Commissie voor de tweede keer de ‘EU Cities for Fair and Ethical Trade Award’ uit. Deze prijs bekroont lokale besturen die zich inzetten voor duurzame handel, consumptie en productie. Wil je de strategie, het beleid of het initiatief van jouw gemeente of stad aan de rest van de wereld laten zien? Neem dan zeker deel aan deze Europese wedstrijd en geef je lokaal bestuur het netwerk, de zichtbaarheid en de steun om nóg een versnelling hoger te schakelen inzake eerlijke en ethische handel.

Telkens we iets eten, drinken, kopen of doen, heeft dat een impact op onze omgeving: hier bij ons, maar meestal ook elders in de wereld als gevolg van globale productieketens. Wereldwijd moeten mensen warm gemaakt worden voor een duurzamer levensstijl: minder, beter en anders consumeren, zodat onze ecologische en sociale voetafdruk kleiner wordt. De consumenten in onze steden en gemeenten kunnen de drijvende kracht zijn voor eerlijkere handel en zo een positieve impact hebben op het milieu en op de levensomstandigheden elders in de wereld. Maar steden en gemeenten hebben ook rechtstreeks, via hun aankoopbeleid, een sterke hefboom in handen om de samenleving richting duurzame consumptie- en productiepatronen te loodsen. Op die manier komt bovendien de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) en dan vooral van SDG 12 rond verantwoorde consumptie en productie, een stapje dichterbij.

De titel bekroont lokale besturen die via hun beleid een op waarden gebaseerde handelsagenda promoten. Daarnaast verenigt deze wedstrijd lokale besturen van over de hele wereld in een uniek Europees platform. Concrete voorbeelden van innovatieve initiatieven die in aanmerking kunnen komen: sensibiliseringscampagnes, educatieve programma’s, duurzaam aankopen, nieuwe bedrijfsmodellen ondersteunen, samenwerkingsverbanden met buitenlandse producenten of meer algemeen de integratie van duurzaamheid in de lokale beleidsplanning. Kortom: allemaal initiatieven waar tal van Vlaamse lokale besturen op inzetten! Dat het kan, toonde de stad Gent, die in 2018 de prestigieuze onderscheiding in de wacht sleepte.

Timing

  • Deadline voor indiening: 12 juni 2020
  • Bekendmaking winnaars: september 2020
  • Award Ceremony: oktober 2020
Jules De Winter