Auteur:

Gepubliceerd op: 27-10-2022

Vrijdag keurde de Vlaamse Regering het wijzigingsbesluit betreffende de subsidie voor huisartsenkringen en Domus Medica voor het preventief zorgaanbod Oekraïense ontheemden goed.

Dit wijzigingsbesluit formaliseert de afspraken en de bijhorende die reeds werden gecommuniceerd op het webinar van 20 september 2022. Door de goedkeuring van dit besluit kan het Agentschap Zorg en Gezondheid de volgende weken aan de slag gaan. 

  1. Van zodra de huisartsenkringen de uitgevoerde prestaties tot 30/09 hebben aangeleverd, zal de laatste verrekening gebeuren en zullen de middelen ten laatste begin december worden uitbetaald.
  2. De volgende dagen zal in kaart worden gebracht welke zorgpunten nog operationeel zijn en een voldoende preventief aanbod hebben.  Een bevraging is ondertussen opgestart via  Domus Medica.  Aan deze zorgpunten zal Zorg en Gezondheid vragen of zij al dan niet mee willen instappen in het voorgestelde financiële model.  Nadien zal bekeken worden of er nog een bijkomend aanbod noodzakelijk is.  Enkel zorgpunten met een voldoende bereik zullen in aanmerking komen voor deze financiering.
  3. Met het mobiel team worden ondertussen de nodige afspraken gemaakt om aan de slag te gaan om Oekraïense ontheemden binnen collectiviteiten te screenen en vaccineren.  Naar alle verwachting zal dit team operationeel zijn in december 2022
  4. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal i.s.m. Domus Medica, VVSG en VIVEL nog een bijkomend informatiemoment opzetten van zodra het mobiele team operationeel is en er meer duidelijkheid is omtrent het centraal opvangpunt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit webinar ingepland in de tweede helft van november, bevestiging hierover volgt later.

 

Veerle Cortebeeck