Auteur:

Gepubliceerd op: 01-09-2022

De Vlaamse Regering nam op 15 juli een eerste principiële beslissing om het decreet integraal handelsvestigingenbeleid te wijzigen. 

In het algemeen is de VVSG tevreden met de meeste voorstellen van wijziging, gezien we hiervoor vragende partij waren (zie onze standpuntnota). Zo keken heel wat gemeenten al lang uit naar de opdeling van de te ruime categorie ‘andere producten’ en naar het vergunningsplichtig maken van het opsplitsen van kleinhandelsbedrijven. 

Toch zijn er ook enkele, niet onbelangrijke, minpunten en aandachtspunten. We betreuren dat de inperking van de vrijstellingsregeling voor tijdelijke vestigingen op bedrijventerreinen niet weerhouden is in het ontwerp van decreet. Verder mag het nu niet stoppen bij deze concrete wijzigingen en blijft het noodzakelijk dat er eindelijk een (reeds lang aangekondigd) ambitieus Vlaams beleidskader voor detailhandel komt.  

Het gaat hier om ontwerp van decreet, nog niet om beslist beleid. Het ontwerp van decreet is nu voor advies voorgelegd aan SARO en SERV. We houden je verder op de hoogte.

Lees een uitgebreid overzicht van de wijzigingen en onze reflecties op het ontwerpdecreet.

 

Bart Palmaers