Auteur:

Gepubliceerd op: 18-09-2019

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering definitief een wijziging van het Vlarema (‘Vlarema 7’) goed. Vlarema is het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Het geeft uitvoering aan het Materialendecreet. Hieronder gaan we dieper in op de maatregelen die relevant zijn voor de ambtenaar economie.

Cateringmateriaal: verbod op wegwerp

Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en de door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Wegwerpbekers zijn dus verboden, maar ook het aanbieden van drank in plastic of glazen wegwerpflessen of blik is vanaf 1 januari 2020 niet meer toegelaten. Op 1 januari 2022 wordt dit verbod uitgebreid tot het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

Het gaat hier om evenementen waar de lokale besturen en Vlaamse overheid zelf bepalen hoe de catering verloopt, bijvoorbeeld door een marktbevraging. Lokale besturen zijn gemeenten, provincies, gemeente- en provinciebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het betreft dus niet de handelaars die drank en voedingsmiddelen verkopen op door de overheden georganiseerde markten en kermissen. In dit geval gelden de regels voor evenementen, niet georganiseerd door de overheid.

Voor niet-gemeentelijke evenementen (van schoolfeesten tot festivals) is het vanaf 1 januari 2020 verboden om drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes en petflesjes, tenzij de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Selectieve inzameling van organisch-biologisch bedrijfsafval

De Vlaamse regering voert een verplichte selectieve inzameling in van organisch-biologisch bedrijfsaval bij middelgrote en grote afvalproducenten vanaf 1 januari 2021. Het gaat hier om bedrijven en instellingen waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden gereserveerd of bereid:

  • Bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers;
  • Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag;
  • Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen;
  • Cateringbedrijven;
  • Super- en hypermarkten met een netto verkoopoppervlakte van 400 vierkante meter.

Verbod op gratis lichte plastic draagtassen

Sinds 17 juni 2019 is het verboden voor handelaars om lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik gratis uit te delen. Dit verbod geldt enkel voor plastic zakjes met een dikte van 15 à 20 micron. Plastic zakjes dunner dan 15 micron (die vaak gebruikt worden voor groenten en fruit) alsook de zwaardere plastic tassen van meer dan 50 micron vallen niet onder deze maatregel.

Bestaande voorraden lichte plastic draagtassen (15-50 micron) die werden aangekocht voor het nieuwe verbod mogen wel nog, tot uiterlijk 6 maanden na de inwerkintreding van het verbod (17 december 2019), gratis worden uitgedeeld aan de consument.

Indien er nieuwe voorraden lichte plastic draagtassen worden aangeboden, die niet onder deze overgangsmaatregel vallen, moet de bijdrage die de consument hiervoor betaalt duidelijk en zichtbaar worden aangebracht. Dit kan zowel op het kassaticket als door te afficheren in de verkoopruimte.

Extra informatie

Website van OVAM

Interpretatietekst OVAM rond cateringmateriaal en wegwerpverpakkingen bij overheden en evenementen

Wijzigingsbesluit Vlarema

Verslag aan de Vlaamse Regering

Thomas Rottiers