Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2021

Op vraag van de VVSG is de indiendatum voor de projectoproep rond preventie van radicalisering of polarisatie verlengd van 16 april 2021 tot en met dinsdag 11 mei 2021, 18:00. Deze projectoproep wil steden en gemeenten ondersteunen in hun aanpak van radicaliserings- of polarisatieproblematieken door de regiefunctie van lokale netwerken te versterken en waardevolle netwerken uit te bouwen, bijvoorbeeld door een samenwerking tussen steden en gemeenten op te zetten. Jaarlijks kan maximaal 60.000 euro aangevraagd worden per gemeente of samenwerking, maar er dient ook in 20% cofinanciering voorzien te worden. De volledige subsidie-enveloppe voor deze projectoproep bedraagt 1.500.000 euro.

Het agentschap Binnenlands Bestuur kondigde de verlenging van de indiendatum aan op 31 maart 2021 op hun website: "Initiatiefnemers vullen het aanvraagformulier in samen met bijhorende financieel sjabloon en bezorgen dit uiterlijk 11 mei om 18 uur aan silke.verspecht@vlaanderen.be. Initieel was dat op 16 april 2021 om 12 uur. Die termijn is nu verlengd."

Maarten De Waele