Auteur:

Gepubliceerd op: 10-05-2023

Eén van de nieuwe doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 2.1 is om tegen eind 2025 minstens één thematisch wijkverbeteringscontract te realiseren waarin collectieve renovaties worden gefaciliteerd. Er is echter beperkte informatie beschikbaar over de lopende wijkverbeteringscontracten die als inspiratie dienden voor deze doelstelling.

Het is belangrijk en relevant om deze informatie te hebben om een weloverwogen beslissing te nemen over het al dan niet intekenen op deze nieuwe versie van het LEKP vóór 5 juli.

Netwerk Klimaat neemt daarom het initiatief om de beschikbare informatie van de 11 lokale besturen waar na de projectoproep van 2021 een traject is opgestart, te bundelen. Laat je inspireren.

Staat jouw stad of gemeente niet op de lijst? Stuur dan jouw input naar netwerkklimaat@vvsg.be.

Maarten Tavernier