Internationale samenwerking tijdens COVID-19

Auteur:

Gepubliceerd op: 28-07-2020

Wereldwijd hebben lokale besturen gelijkaardige bevoegdheden en spelen ze een essentiële rol in duurzame ontwikkeling voor hun inwoners. Tijdens deze wereldwijde gezondheidscrisis - en bijhorende sociale en economische crisis - is het alle hens aan dek om  burgers zo goed mogelijk te beschermen. Lokale besturen staan in de frontlinie van de coronacrisis en maken de nodige tijd en middelen vrij om die het hoofd te bieden.

De coronacrisis zet het belang, de kracht en de kansen van internationale samenwerking extra in de verf. Inzetten op duurzame oplossingen via internationale samenwerking is een belangrijke investering om dergelijke crisissen in de toekomst te vermijden of milderen. Zowel vandaag als morgen is die samenwerking dan ook een belangrijke drijfveer voor een meer duurzame en solidaire samenleving.

Stedenbanden tussen lokale overheden wereldwijd zetten momenteel alles op alles om de impact van het virus te verzachten. Leren van elkaar is altijd al de hoeksteen van de stedenbandwerking en nog nooit was de meerwaarde hiervan zo duidelijk. Door ervaringen, best practices en beleidskeuze te delen, kunnen lokale besturen nog deskundiger optreden. Wederkerigheid is het sleutelwoord in deze uitwisseling: partners uit het globale Zuiden leren hoe wij in Europa met COVID-19 omgaan en ook de Vlaamse gemeenten kunnen veel leren van hun partnergemeenten.

De VVSG roept de Europese, federale en Vlaamse overheden op om bij de aanpak van de crisis en haar gevolgen voldoende aandacht te hebben voor samenwerkingsprojecten op langere termijn en vraagt om:

  1. Voldoende budget voor projecten van ontwikkelingssamenwerking, ook in de toekomst. De COVID-19 crisis kent geen grenzen en treft de landen in het globale Zuiden evenzeer.
  2. Hierdoor kunnen de Vlaamse steden en gemeenten verder inzetten op internationale samenwerking als efficiënte en verbindende manier om wereldwijd van elkaar te leren en capaciteit te versterken.
  3. De SDG’s als internationaal kader te gebruiken voor een coherent duurzaam beleid in de post-corona relance. Een beleid gestoeld op veerkracht dat niemand achterlaat.

Het behoud en de verdere uitbouw van deze programma’s van langdurige capaciteitsopbouw is noodzakelijk, ook in tijden waar acute noden veel van onze aandacht en middelen opeisen.

Lees meer hierover in de uitgebreide nota over internationale samenwerking in tijden van COVID-19. In de bijlage vind je bovendien concrete voorbeelden van Vlaamse steden en gemeenten die met hun stedenbandpartner coronagerelateerde activiteiten opzetten. 

Karlien Gorissen