Auteur:

Gepubliceerd op: 04-09-2019

Bling staat voor Blockchain In Government en is een Interreg North Sea Region project dat loopt van januari 2019 tot december 2021. Het project heeft als doel uit te zoeken welke rol blockchaintoepassingen kunnen hebben binnen een lokale overheid. Het project wordt getrokken door een partnerschap van lokale besturen en kennisinstellingen van zes landen. Voor België zijn de steden Roeselare, Antwerpen en HoWest hierbij betrokken.

BLING wil:

  • modellen aanleveren om met blockchain diensten te ontwikkelen
  • wettelijke beperkingen en beleidsmatige obstakels identificeren
  • dieper inzicht verschaffen in de juiste use cases om met blockchain diensten te ontwikkelen
  • security, safety, privacy en data protection samen met consumentenbescherming centraal plaatsen
  • bewustwording creëren via events, tools en dienstverlening

Binnen dit project werkt de stad Roeselare drie proefprojecten uit:

  • Mobiliteit: 'industrial zones within reach'
  • Gezondheid: 'Healthy on the blockchain'
  • Lokale Economie: 'Roeselare KadoBon Initiative'

De stad Antwerpen werkt aan het pilootproject 'A digital Vault: Self-Sovereign Identity for Public Service'. In het kader van dit project ontwikkelde HoWest een blockchain lab, een opleiding voor lokale overheden.

Blijf je graag op de hoogte van dit project of wil je meer weten over de pilootprojecten? Neem dan contact op met Gino Dehullu, stragisch beleidsadviseur stad Roeselare.

We volgen dit project graag voor je op en zullen de resultaten delen met onze leden.

Nathalie Dumarey