Auteur:

Gepubliceerd op: 02-09-2020

Wanneer in bepaalde gebieden een verhoogde coronawaakzaamheid heerst en/of men nadenkt over extra maatregelen in het onderwijs, hebben lokale besturen op twee manieren een rol te spelen.
 

1. Wanneer er overgeschakeld wordt naar een andere kleurcode voor het onderwijs.
 

Wanneer de kleurcode wijzigt is dit te volgen procedure:

  • De RAG (Risk Assessment Group) bezorgt een overzicht van gebieden waar een verhoogde waakzaamheid nodig is aan de ministers van onderwijs en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).
  • Het NCCN verwittigt de betrokken burgemeesters via de gouverneurs. De burgemeester roept waar nodig de lokale crisiscel samen, aangevuld met het CLB en representatieve vertegenwoordigers van onderwijs.
  • Op basis van dit overleg kan de burgemeester een voorstel doen rond de kleurcode van het onderwijs in diens gemeente (of een deel ervan), met een schakeltermijn van maximaal twee weken.
  • De burgemeester deelt dit voorstel mee aan de minister van onderwijs via pandemiefase.onderwijs@vlaanderen.be. Binnen de 48 uur beslist de minister dan of hij al dan niet akkoord gaat met het voorstel. Indien niet overlegt hij voorafgaand met de burgemeester en de minister voor binnenlands bestuur.
  • De burgemeester brengt de betrokken onderwijsinstellingen op de hoogte, die de nodige maatregelen treffen.
  • De lokale crisiscel monitort de situatie en doorloopt bij verandering van kleurcode opnieuw deze procedure.
     
2. Wanneer een school gesloten moet worden omwille van het coronavirus.


De procedure voor deze situatie staat beschreven in het draaiboek voor besmettelijke ziektes. Voor COVID-19 werd vastgelegd dat het Team Infectieziektebestrijding door het CLB kan worden gecontacteerd bij besmettingen van leerlingen. Meer info hierover vind je op de website van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg.

Voorheen werden lokale besturen daar niet bij betrokken, maar in de nabije zal de fiche voor COVID-19 in het draaiboeik aangepast worden, waardoor de scholen altijd het gemeentbestuur moeten inlichten over de sluiting van de school. Dit geldt ook voor scholen die niet door het gemeentebestuur ingericht zijn. Zodra deze aanpassing is gebeurd, zal dit gecommuniceerd worden op de website van de Vlaamse Overheid.  


Nuttige links:

Naar website Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG)

FAQ’s over de coronamaatregelen in het onderwijs vind je op de website onderwijs. Voor onderwijsvragen kan je van maandag tot vrijdag ook terecht bij het callcenter Corona & Onderwijs op het nummer 02/5532746. Voor de meer algemene vragen kan je dan weer een mail sturen naar info-coronavirus@health.fgov.be of bellen naar 08/0014689.

Geen antwoord gevonden op je vragen via deze wegen? Neem contact op met info@vvsg.be.

 

Veerle Cortebeeck