Auteur:

Gepubliceerd op: 29-04-2020

De coronacrisis raakt de retail- en horecasector zeer hard. Hoe gaan de ondernemers met deze crisis om? En hoe ziet de toekomst er voor deze sectoren uit? Om dit te onderzoeken heeft de UAntwerpen een enquête ontwikkeld die zich richt tot de handelaars. Deze enquête meet het omzetverlies en de eventuele opening van nieuwe verkoopkanalen (e-commerce). Ze brengt ook de moeilijkheden die de ondernemer hierbij ondervindt in kaart. De enquête polst op het einde naar het belang van de fysieke winkel in de toekomst. Dit onderzoek houdt bij deze vragen ook specifiek rekening met de locatie van de zaak binnen de stad of gemeente.

Om deze inzichten ook voor jouw gemeente te kunnen bekomen, rekent de UAntwerpen op jouw medewerking om deze bevraging te verspreiden naar de handelaars op hun grondgebied.

Op deze infopagina vind je contactgegevens voor verdere info, een enquête in pdf-versie en een voorbeeldmail voor handelaars. Dit is de rechtstreekse link naar de bevraging.

De UAntwerpen dankt je bij voorbaat om zoveel mogelijk handelaars aan te spreken, wat voor een hogere nauwkeurigheid van de studie zorgt. De uiteindelijke resultaten zullen door de UAntwerpen op een seminarie voor steden en gemeenten gepresenteerd worden. Individuele resultaten voor de gemeente kunnen ook aangevraagd worden via de infopagina.

Meer info: joris.beckers@uantwerpen.be.

Bart Palmaers